AbcSayfa

BÜYÜK OVA KORUMA ALANLARI HAKKINDA 2020.

Büyük ova koruma alanı 2020.

  Tarımsal üretim potansiyeli yüksek erozyon, kirlenme, amaç dışı ve yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızla geliştiği bir dönemde ülke genelinde toplam 318 adet ova büyük ova koruma alanı olarak belirlenmiştir. 

    Tarım  arazilerinin  korunması,  geliştirilmesi,  sürdürülebilir  ve  planlı  kullanımını sağlamak amacıyla 19/7/2005 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 14 üncü maddesi ile 9/12/2017 tarihli ve 30265 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlamasına Dair Yönetmelik’in 17, 18 ve 19 uncu maddelerinde büyük ovaların belirlenmesi ve korunmasına ilişkin uygulamalar yer almaktadır.

   Büyük ova koruma alanı içinde kalan tarım parsellerinin tapu kütüklerine “Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır” şerhinin konulması ilgili yönetmeliğin 18.Madde 2. Fıkrası mevzuat gereği Tapu Müdürlüklerince tapulara işlenmesi talep edilmiştir. 

    Tapu kayıtlarında yer alan ” Büyük ova koruma alanı içerisinde kalmaktadır ” şerhi,  satış işlemine engel teşkil etmemektedir. Ancak şerh bulunan parselin satışının 5403 sayılı kanunun 8 inci maddesi kapsamında incelenmesi ve değerlendirilmesi yapılacaktır. Tarım arazisi olan parsellerin üzerinde yapılacak her türlü yapının (tarımsal yapı olsa dahi ) Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün iznine tabi olduğu bilinmelidir.

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı