Sayfa

Berat Kandili Nedir? mesajları, resimli

Berat Kandili Gecesi

Barat gecesi İslam aleminde en hayırlı gecelerdendir. Berat Kandili (gecesi) Şaban ayının onbeşinci gecesidir. Aslı “Berâet”tir. Rahmet gecesi gibi adları da vardır. Müslümanlar için bu mübarek gece fırsat gecesidir, herkes günahlarının affı ve dualarının kabulü için ibadetler yapacaklardır.  

berat kandili mesajlari resimli, berat kandili ne zaman, berat kandili ne demek
berat kandili mesajları

Şaban ayının önemli özelliklerinden biri Beraat gecesi gibi müstesna bir gecenin bu ayın içinde bulunmasıdır.

Berat gecesi, çok ibâdet yapınız. Yoksa kıyâmet günü pişmân olursunuz!

berat kandili ne zaman
berat kandili ne demek
berat kandili

Ebu Hüreyre Radıyallahu And’dan rivayet edildiğine göre: Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem efendimiz şöyle buyurmuştur:
-“Şaban ayının on beşinci gecesinin ilk vaktinde Cebrail (a.s) bana geldi; şöyle dedi:
-“Ya Muhammed, başını semaya kaldır. Sordum.
-“Bu gece nasıl bir gecedir? Şöyle anlattı:
-“Bu gece, Allah-u Teala, rahmet kapılarından üç yüz tanesini açar. Kendisine şirk koşmayanların hemen herkesi bağışlar. Meğer ki, bağışlayacağı kimseler büyücü, kahin, devamlı şarap içen, faizciliğe ve zinaya devam eden kimselerden olsun. Bu kimseler tövbe edinceye kadar, Allah-u Teala onları bağışlamaz.

BERAT KANDİLİ GECESİ OKUNABİLECEK DUALAR

Fatiha-i Şerife : BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHIYM
Elhamdülillahi rabbil alemiyn.
Errahmanirrahiym.
Maliki yevmiddim
İyya ke nağbudu ve inya kenesteiyn.
ihtinas siratel mustegıym.
Sıratellezine enamte aleyhim, gayril mağdubu aleyhim. Veleddalin.. Amin…

Ayet’ül-Kürsî : Bismillahirrahmânirrahîm.
Allâhü lâ ilâhe illâ hüvel hayyül kayyûm, lâ te’huzühu sinetün velâ nevm, lehu mâ fissemâvâti ve ma fil’ard. Men zellezî yeşfeu indehû illâ bi’iznih, ya’lemü mâ beyne eydîhim vemâ halfehüm velâ yühîtûne bi’şey’in min ilmihî illâ bimâ şâe vesia kürsiyyühüssemâvâti vel ard, velâ yeûdühû hıfzuhümâ ve hüvel aliyyül azîm.

Salevat-ı Şerife : (Allâhümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed)

Felak Sûresi : Kul eûzu bi rabbil felak (felakı).
Min şerri mâ halak (halaka).
Ve min şerri gâsikın izâ vekab (vekabe).
Ve min şerrin neffâsâti fîl ukad (ukadi).
Ve min şerri hâsidin izâ hased (hasede).

Kaynak. T.C. Cumhurbaşkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı