AbcSayfa

Vergi Tür Kodları.

Vergi Nedir?

Vergi Devletin kamu hizmetlerinde harcanmak üzere, kişilerden ve kuruluşlardan kanun yoluyla toplanan paradır. Yerel yönetimlerin yasalara göre doğrudan doğruya ya da kimi maddelerin, hizmetlerin fiyatları üstüne ekleyerek dolaylı yoldan yurttaşlardan topladığı para. Vergi Kişi ve kurumların gelirleri oranında toplanmaktadır.

Vergi anayasamızda yer alan ve herkesin ödeme gücüne göre ödemekle yükümlü olduğu bir görevdir.

Vergi Tür Kodu Nedir?

Vergi kodu toplanacak vergilerin oranlarını ve ödeme dönemlerini belirlemek amacı ile oluşturulmuştur. Buna göre sınıflandırılmış ve vergi tür kodu ile yükümlüden tahsil edilmektedir.

VERGİ TÜR KODLARI

 • YILLIK GELİR VERGİSİ KODU 1
 • ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ KODU 2
 • GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) KODU 3
 • GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGiSi KODU 4
 • GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİ TÜR KODU 5
 • GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET VERGİ TÜRÜ KODU 6
 • DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI VERGİ TÜR KODU 7
 • KURUMLAR VERGİSİ VERGİ TÜR KODU 10
 • KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI VERGİSİ KODU 11
 • GELİR VERGİSİ (GMSİ-MSİ-ÜCRET-DİĞER KAZANÇ VE İRATLAR) KODU 12
 • BASiT USULDE TiCARi KAZANÇ Vergisi KODU 14
 • GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ TÜR KODU 15
 • GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ TÜR KODU 17
 • MEP İŞTİRAKÇİSİ KURUMLAR VERGİSİ TÜRÜ KODU 20
 • BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 21
 • SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 22
 • 5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR VERGİ KODU 23
 • 5811 TÜRKİYEDE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR (GELİR V. MÜK. OLMAYAN) VERGİ KODU 24
 • YURTDIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR VERGİSİ KODU 25
 • GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ KODU 27
 • GELİR GEÇİCİ VERGİ TÜRÜ KODU 32
 • KURUM GEÇİCİ VERGİ KODU 33
 • TANAP PEŞİN ÖDENEN KURUMLAR VERGİSİ VERGİ TÜR KODU 35
 • DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ) VERGİ TÜR KODU 40
 • AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 46
 • GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ TÜRÜ KODU 48
 • HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK  VERGİ TÜR KODU 49
 • KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ TÜRÜ KODU 50
 • DİĞER ÜCRETLER VERGİ TÜRÜ KODU 51
 • KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ TÜRÜ KODU 53
 • VALUE ADDED TAX / KATMA DEĞER VERGİSİ 3 VERGİ TÜRÜ KODU 55
 • OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ TÜRÜ KODU 56
 • RÖNTGEN FİLMLERİNDEN ALINAN EK VERGİ TÜRÜ KODU 57
 • MÜLGA MADEN FONU VERGİ TÜRÜ KODU 60
 • KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ VERGİSİ TÜRÜ KODU 61
 • MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU VERGİ TÜRÜ KODU 62
 • G.V.K. GEÇİCİ 67/11 MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHTİYARİ BEYAN VERGİ TÜRÜ KODU 67
 • PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 71
 • KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 73
 • DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 74
 • ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 75
 • TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 76
 • KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 77
 • TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ VERGİ TÜRÜ KODU 91
 • HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ VERGİ TÜRÜ KODU 92
 • SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ VERGİ TÜRÜ KODU 93
 • HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN ALINAN EK VERGİ VERGİ TÜRÜ KODU 94
 • EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 1013
 • MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 1018
 • FON PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 1020
 • 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER AİT FAİZ VERGİ TÜRÜ KODU 1026
 • 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE DÖNÜŞENLER AİT FAİZ VERGİ TÜRÜ KODU 1027
 • 5335 SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONUNA AİT FAİZ VERGİ TÜRÜ KODU 1028

 • PİŞMANLIK ZAMMI VERGİ TÜRÜ KODU 1030
 • İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK İÇİN ALINAN FAİZ VERGİ TÜRÜ KODU 1034
 • TRAFİK MUAYENESİ PARA CEZALARI VERGİ TÜRÜ KODU 1037
 • İZAH ZAMMI VERGİ TÜRÜ KODU 1040
 • E.KATKI PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 1042
 • ÖZEL İŞLEM VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 1043
 • TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 1046
 • DAMGA VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 1047
 • 5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 1048
 • NOTERLER TARAFINDAN TAHSİL EDİLEN DAMGA VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 1049
 • VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI VERGİ TÜRÜ KODU 1050
 • VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI VERGİ TÜRÜ KODU 1051
 • 5335 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE AİT GEÇ ÖDEME ZAMMI VERGİ TÜRÜ KODU 1052
 • 5736 SAYILI KANUN UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI VERGİ TÜRÜ KODU 1053
 • DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI VERGİ TÜRÜ KODU 1055
 • 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA TEFE TUTARI VERGİ TÜRÜ KODU 1060
 • 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA GEÇ ÖDEME ZAMMI VERGİ TÜRÜ KODU 1061
 • 7143 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı VERGİ TÜRÜ KODU 1062
 • 7143 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı (Sadece Fer’i) VERGİ TÜRÜ KODU 1063
 • 7143 Sayılı Kanun Katsayı Tutarı VERGİ TÜRÜ KODU 1064
 • 7143 Sayılı Kanun Geç Ödeme Zammı VERGİ TÜRÜ KODU 1065
 • 7143 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE/GF İndirimi VERGİ TÜRÜ KODU 1066
 • VERGİ YARGI HARÇLARI VERGİ TÜRÜ KODU 1067
 • 7143 Sayılı Kanun İPC Peşin Ödeme indirimi (9 md 3-a/2 ve 9 md 3-b/2) VERGİ TÜRÜ KODU 1068
 • 7143 Sayılı Kanun Madde 10/1 Yİ-ÜFE/GF İndirimi VERGİ TÜRÜ KODU 1069
 • 6552 S.K. Yİ-ÜFE TUTARI VERGİ TÜRÜ KODU 1070
 • 6552 S.K. KATSAYI TUTARI VERGİ TÜRÜ KODU 1071
 • 6552 S.K. GEÇ ÖDEME ZAMMI VERGİ TÜRÜ KODU 1072
 • 6736 sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı VERGİ TÜRÜ KODU 1073
 • 6736 sayılı Kanun Katsayı Tutarı VERGİ TÜRÜ KODU 1074
 • 6736 sayılı Kanun Geç Ödeme Zammı VERGİ TÜRÜ KODU 1075
 • 6736 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE/GF İndirimi VERGİ TÜRÜ KODU 1076
 • 6736 Sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı VERGİ TÜRÜ KODU 1077
 • 7020 SAYILI KANUN Yİ-ÜFE TUTARI VERGİ TÜRÜ KODU 1078
 • 7020 sayılı Kanun KATSAYI Tutarı VERGİ TÜRÜ KODU 1079
 • 7020 SAYILI KANUN GEÇ ÖDEME ZAMMI VERGİ TÜRÜ KODU 1080
 • 7020 SAYILI KANUN Yİ-ÜFE İNDİRİMİ VERGİ TÜRÜ KODU 1081
 • GECİKME FAİZİ VERGİ TÜRÜ KODU 1084

 • PARA CEZASI FAİZİ VERGİ TÜRÜ KODU 1085
 • GECİKME ZAMMI VERGİ TÜRÜ KODU 1086
 • ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ VERGİ TÜRÜ KODU 1087
 • PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ VERGİ TÜRÜ KODU 1088
 • ALINAN DİĞER FAİZLER VERGİ TÜRÜ KODU 1089
 • KANUNİ FAİZ VERGİ TÜRÜ KODU 1090
 • 5736 SAYILI KANUN UYARINCA ALINAN FAİZ VERGİ TÜRÜ KODU 1091
 • HESAPLANAN FAİZ VERGİ TÜRÜ KODU 1092
 • 6111 KATSAYI TUTARI VERGİ TÜRÜ KODU 1093
 • DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KANUNİ FAİZ VERGİ TÜRÜ KODU 1094
 • SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU VERGİ TÜRÜ KODU 1095
 • KONUT FONU VERGİ TÜRÜ KODU 1096
 • DEVLET İÇ BORÇLANMA SENEDİ FAİZİ VERGİ TÜRÜ KODU 1097
 • GECİKME ZAMMI ORANINDA HESAPLANAN GECİKME FAİZİ VERGİ TÜRÜ KODU 1098
 • 6183 48A sayılı Kanun Yİ-ÜFE Tutarı VERGİ TÜRÜ KODU 1099
 • KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ VERGİ TÜRÜ KODU 3024
 • CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ) VERGİ TÜRÜ KODU 3061
 • USULSÜZLÜK CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 3073
 • ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 3074
 • KUSUR CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 3076
 • AĞIR KUSUR CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 3077
 • KAÇAKÇILIK CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 3078
 • VERGİ ZİYAI CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 3080
 • VUK 112/4,5 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz VERGİ TÜRÜ KODU 3099
 • EK GELİR VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4001
 • EK ÜCRET GELİR VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4003
 • EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4004
 • EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4005
 • FAİZ VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4006
 • EK EMLAK VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4007
 • GELİR DAHİLİ TEVKİFAT VERGİ TÜRÜ KODU 4008
 • ELEKTRİK ÜRETİM LİSANS HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 4009
 • EK KURUMLAR VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4010
 • KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI VERGİ TÜRÜ KODU 4011
 • KURUM DAHİLİ TEVKİFAT VERGİ TÜRÜ KODU 4012
 • MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V. VERGİ TÜRÜ KODU 4014
 • TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİ KURULMASI KATILMA PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 4015
 • ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V. VERGİ TÜRÜ KODU 4016
 • 4705 SAYILI KANUNA GÖRE TAHSİL EDİLEN ÖZEL İŞLEM VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4021

 • 5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(BANKA VE ARACI KURUMLAR) VERGİ TÜRÜ KODU 4023
 • 5811 TÜRKİYE DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR VERGİ TÜRÜ KODU 4024
 • YURTDIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLARIN BİLDİRİMİ(BANKA VE ARACI KURUMLAR) VERGİ TÜRÜ KODU 4025
 • 7143 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(BANKA VE ARACI KURUMLAR) VERGİ TÜRÜ KODU 4026
 • 7143 TÜRKİYE’DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR VERGİ TÜRÜ KODU 4027
 • G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT VERGİ TÜRÜ KODU 4030
 • MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4034
 • 4837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4035
 • 4962 S. TAŞIT VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4036
 • TRAFİK MUAYENE ÜCRETİ HAZİNE PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 4037
 • MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ VERGİ TÜRÜ KODU 4040
 • GELİR VE KURUM  EKONOMİK DENGE VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4041
 • 5035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 4042
 • GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4043
 • GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4044
 • AKARYAKIT FİYAT İSTİKRAR PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 4046
 • TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4047
 • ŞANS OYUNLARI VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4048
 • 5035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 4049
 • TEKEL SAFİ HASILAT VERGİ TÜRÜ KODU 4050
 • TİCARET SİCİL HARCI BİLDİRİMİ VERGİ TÜRÜ KODU 4059
 • TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT VERGİ TÜRÜ KODU 4060
 • İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4061
 • NOTER HARÇLARI VERGİ TÜRÜ KODU 4063
 • G.V.K. GEÇİCİ 70. MD KAPSAMINDA MUHTASARV. VERGİ TÜRÜ KODU 4070
 • ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4071
 • MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR) VERGİ TÜRÜ KODU 4072
 • ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE) VERGİ TÜRÜ KODU 4073
 • ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ) VERGİ TÜRÜ KODU 4074
 • MÜNFERİT KURUM E. D. V. VERGİ TÜRÜ KODU 4077
 • NET AKTİF VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4078
 • KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ VERGİ TÜRÜ KODU 4079
 • ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4080
 • 5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4081
 • VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4101
 • VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR) VERGİ TÜRÜ KODU 4103
 • VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI VERGİ TÜRÜ KODU 4107
 • VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4110
 • VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ) VERGİ TÜRÜ KODU 4112
 • VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC VERGİ TÜRÜ KODU 4114
 • VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4115
 • VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB VERGİ TÜRÜ KODU 4121
 • VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C VERGİ TÜRÜ KODU 4122
 • VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV VERGİ TÜRÜ KODU 4123
 • VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE VERGİ TÜRÜ KODU 4124
 • VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE VERGİ TÜRÜ KODU 4125
 • VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB VERGİ TÜRÜ KODU 4126
 • VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER VERGİ TÜRÜ KODU 4127
 • VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE VERGİ TÜRÜ KODU 4128
 • VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI VERGİ TÜRÜ KODU 4130
 • 6183 B/4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TAHSİLATI VERGİ TÜRÜ KODU 4140
 • KURUMLAR VERGİSİ (PETROL GELİRLERİ) VERGİ TÜRÜ KODU 4150
 • KURUM PETROL GEÇİCİ VERGİ VERGİ TÜRÜ KODU 4151
 • PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖTV TEVKİFATI VERGİ TÜRÜ KODU 4171
 • GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 78. MADDE KAPSAMINDA MUHTASAR VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 4178
 • 6111  MADDE 6/1-2 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI VERGİ TÜRÜ KODU 4201
 • 6111  MADDE 8/1-2 MATRAH ARTIRIMI (Ücret) VERGİ TÜRÜ KODU 4203
 • 6111  MADDE 8/3-a, 8/4-a MATRAH ARTIRIMI (Serbest Meslek) VERGİ TÜRÜ KODU 4204
 • 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Vergiden Muaf Esnaf) VERGİ TÜRÜ KODU 4205
 • 6111 MADDE 8/3-a, 8/4-b MATRAH ARTIRIMI (Kira Stp.) VERGİ TÜRÜ KODU 4206
 • 6111  MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Çiftçiler) VERGİ TÜRÜ KODU 4207

 • 6111  MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Yıllara Sair İnşaat) VERGİ TÜRÜ KODU 4208
 • 6111  MADDE 6/1-3 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI VERGİ TÜRÜ KODU 4210
 • 6111  MADDE 6/5-6 KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI VERGİ TÜRÜ KODU 4211
 • 6111  MADDE 7/1 MATRAH ARTIRIMI VERGİ TÜRÜ KODU 4215
 • 6111  MADDE 7/2a-3 MATRAH ARTIRIMI VERGİ TÜRÜ KODU 4216
 • 6111  MADDE 7/2b-3 MATRAH ARTIRIMI VERGİ TÜRÜ KODU 4217
 • 6111  MADDE 7/2c  MATRAH ARTIRIMI VERGİ TÜRÜ KODU 4218
 • 6111 SAYILI KANUNUN 10. MADDESİNE GÖRE VERİLECEK KDV BEYANNAMESİ VERGİ TÜRÜ KODU 4220
 • 6111 SAYILI KANUNUN 11/2 MADDESİNE GÖRE BEYAN VERGİ TÜRÜ KODU 4222
 • 6552 SAYILI KANUNUN 74.MADDESİNE GÖRE BEYAN VERGİ TÜRÜ KODU 4223
 • 6736 Madde 5/1-a ve 5/1-b Gelir Vergisi Matrah Artırımı (Tüm Gelir Unsurları İçin) VERGİ TÜRÜ KODU 4301
 • 6736 Madde 5/2-a ve 5/2-b Matrah Artırımı Stp.(Ücret-Muhtasar) VERGİ TÜRÜ KODU 4303
 • 6736 Madde 5/2-c1/ç1 Matrah Artırımı Stopaj (Serbest Meslek – Muhtasar) VERGİ TÜRÜ KODU 4304
 • 6736 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Vergiden Muaf Esnaf – Muhtasar) VERGİ TÜRÜ KODU 4305
 • 6736 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-2 Matrah Artırımı Stp.(Kira Stopaj-Muhtasar) VERGİ TÜRÜ KODU 4306
 • 6736 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Çiftçiler-Muhtasar) VERGİ TÜRÜ KODU 4307
 • 6736 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Yıllara Sari İnşaat – Muhtasar) VERGİ TÜRÜ KODU 4308
 • 6736 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı VERGİ TÜRÜ KODU 4310
 • 6736 Madde 5/1-d ve 5/1-e Kurumlar (Stopaj) Vergisi  Matrah Artırımı VERGİ TÜRÜ KODU 4311
 • 6736 Madde 5/3-a KDV Matrah Artırımı (Yıl İçindeki Tüm Dönemler İçin Beyanname Verenler) VERGİ TÜRÜ KODU 4315
 • 6736 Madde 5/3-b-1 ve 5/3-c KDV Matrah Artırımı (Yıl İçinde 12 Dönemden az 2 Dönemden Çok Beyanname Verenler) VERGİ TÜRÜ KODU 4316
 • 6736 Madde 5/3-b-2 ve 5/3-c KDV Matrah Artırımı (Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyenler veya 1 ya da 2 Dönem Beyanname Verenler) VERGİ TÜRÜ KODU 4317
 • 6736 Madde 5/3-b-3 KDV Matrah Artırımı (İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunanlar) VERGİ TÜRÜ KODU 4318
 • 6736 sayılı Kanunun 6/1-c Maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (STOK) VERGİ TÜRÜ KODU 4320
 • 6736 sayılı Kanunun 6/2-a Maddesine göre verilecek KDV Beyannamesi (Stokta Bulunmayan) VERGİ TÜRÜ KODU 4322
 • 6736 sayılı Kanunun 6/2-b Maddesine göre verilecek KDV Beyannamesi (Eczane-Stokta Bulunmayan) VERGİ TÜRÜ KODU 4323
 • 6736 sayılı Kanunun 6/3 Maddesine Göre Verilecek Beyan (Kasa Mevcudu + Ortaklardan Alacaklar) VERGİ TÜRÜ KODU 4324
 • 7143 Madde 5/1-a ve 5/1-b Gelir Vergisi Matrah Artırımı (Tüm Gelir Unsurları İçin) VERGİ TÜRÜ KODU 4401
 • 7143 Madde 5/2-a ve 5/2-b Matrah Artırımı Stp.(Ücret – Muhtasar) VERGİ TÜRÜ KODU 4403
 • 7143 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-1 Matrah Artırımı Stp.(Serbest Meslek – Muhtasar) VERGİ TÜRÜ KODU 4404
 • 7143 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Vergiden Muaf Esnaf – Muhtasar) VERGİ TÜRÜ KODU 4405
 • 7143 Madde 5/2-c-1 ve 5/2-ç-2 Matrah Artırımı Stp.(Kira Stp. – Muhtasar) VERGİ TÜRÜ KODU 4406
 • 7143 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Çiftçiler – Muhtasar) VERGİ TÜRÜ KODU 4407
 • 7143 Madde 5/2-c-2 ve 5/2-ç-3 Matrah Artırımı Stp.(Yıllara Sari İnşaat – Muhtasar) VERGİ TÜRÜ KODU 4408
 • 7143 Madde 5/1-a ve 5/1-c Kurumlar Vergisi Matrah Artırımı VERGİ TÜRÜ KODU 4410
 • 7143 Madde 5/1-d ve 5/1-e Kurumlar (Stopaj) Vergisi Matrah Artırımı VERGİ TÜRÜ KODU 4411
 • 7143 Madde 5/3-a Matrah Artırımı KDV (Yıl İçindeki Tüm Dönemler İçin Beyanname Verenler) VERGİ TÜRÜ KODU 4415
 • 7143 Madde 5/3-b-1 ve 5/3-c Matrah Artırımı KDV (Yıl İçinde 12 Dönemden Az 2 Dönemden Çok Beyanname Verenler) VERGİ TÜRÜ KODU 4416
 • 7143 Madde 5/3-b-2 ve 5/3-c Matrah Artırımı KDV (Yıl İçinde Hiç Beyanname Vermeyenler veya 1 ya da 2 Dönem Beyanname Verenler) VERGİ TÜRÜ KODU 4417
 • 7143 Madde 5/3-b-3 Matrah Artırımı KDV (İstisna veya Tecil-Terkin Kapsamına Giren İşlemleri Bulunanlar) VERGİ TÜRÜ KODU 4418
 • 7143 sayılı Kanunun 6/1-c maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stok) VERGİ TÜRÜ KODU 4420
 • 7143 sayılı Kanunun 6/2-a maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi (Stokta Bulunmayan) VERGİ TÜRÜ KODU 4422
 • 7143 sayılı Kanunun 6/2-b maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi(Eczane – Stokta Bulunmayan) VERGİ TÜRÜ KODU 4423
 • 7143 sayılı Kanunun 6/3 maddesine Göre Verilecek Beyan (Kasa Mevcudu + Ortaklardan Alacaklar) VERGİ TÜRÜ KODU 4424
 • YENİDEN DEĞERLEME (TAŞINMAZ) VUK GEÇİCİ 31. MADDE VERGİ TÜRÜ KODU 4425
 • 4811 VERGİ BARIŞI TECİLLİ TAHSİLAT VERGİ TÜRÜ KODU 4811
 • İDARİ PARA CEZASI (4703 SK) VERGİ TÜRÜ KODU 9000
 • EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT VERGİ TÜRÜ KODU 9001
 • NÜFUS PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9002
 • SEÇİM PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9003
 • ASKERLİK PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9004
 • ADLİ MAHKEME PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9005
 • 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9006
 • 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR  PARA    CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9007
 • TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9008
 • TURİZM PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9009
 • TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9010
 • ÇEVRE İDARİ PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9011
 • ESNAF S.HARÇ VERGİ TÜRÜ KODU 9012
 • GÜMRÜK VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 9013
 • YURT DIŞI ÇIKIŞ HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9014
 • KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI VERGİ TÜRÜ KODU 9015
 • BİLİRKİŞİ ÜCRETİ VERGİ TÜRÜ KODU 9016
 • GEMİ SİCİL HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9017
 • YILLIK TONAJ HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9018
 • ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9019
 • MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR VERGİ TÜRÜ KODU 9020
 • 4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 9021
 • KUR FARKI HESABI VERGİ TÜRÜ KODU 9022
 • YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI VERGİ TÜRÜ KODU 9023
 • KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI VERGİ TÜRÜ KODU 9024
 • İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI VERGİ TÜRÜ KODU 9025
 • GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI VERGİ TÜRÜ KODU 9026
 • ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ VERGİ TÜRÜ KODU 9027
 • DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI VERGİ TÜRÜ KODU 9028
 • DİPLOMA HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9029
 • EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 9030
 • VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 9031
 • EK TAŞIT ALIM VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 9032
 • TDPK İDARİ PARA CEZASI(Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu) VERGİ TÜRÜ KODU 9033
 • MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 9034
 • TAŞIT ALIM VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 9035
 • YİYECEK BEDELLERİ VERGİ TÜRÜ KODU 9036
 • VUK 153/A NAKDEN TEMİNAT VERGİ TÜRÜ KODU 9037
 • İADELERDEN ALACAKLILAR VERGİ TÜRÜ KODU 9038
 • HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR VERGİ TÜRÜ KODU 9039
 • MERA FONU VERGİ TÜRÜ KODU 9040
 • MERA FONU PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9041
 • MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ VERGİ TÜRÜ KODU 9042
 • MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU VERGİ TÜRÜ KODU 9043
 • 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT VERGİ TÜRÜ KODU 9044
 • TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK VERGİ TÜRÜ KODU 9045
 • ÖZEL HESAP GELİRLERİ VERGİ TÜRÜ KODU 9046
 • TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 9047
 • 5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ VERGİ TÜRÜ KODU 9048
 • 4749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI VERGİ TÜRÜ KODU 9049
 • KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9050
 • DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 9051
 • TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ VERGİ TÜRÜ KODU 9052
 • ECRİMİSİL GELİRLERİ VERGİ TÜRÜ KODU 9053
 • DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ VERGİ TÜRÜ KODU 9054
 • TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ VERGİ TÜRÜ KODU 9055
 • DOGALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9056
 • DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ VERGİ TÜRÜ KODU 9057
 • PETROLDEN DEVLET HAKKI VERGİ TÜRÜ KODU 9058
 • TİCARET SİCİL HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9059
 • MADENLERDEN DEVLET HAKKI VERGİ TÜRÜ KODU 9060
 • OYUN KAĞIDI GELİRLERİ VERGİ TÜRÜ KODU 9061
 • TAPU HARÇLARI VERGİ TÜRÜ KODU 9062
 • YENİDEN İNŞA OLUNACAK BİNA VESAİR TESİSLERİ TESCİL HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9063
 • PASAPORT HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9064
 • TRAFİK HARÇLARI VERGİ TÜRÜ KODU 9065
 • YARGI HARÇLARI VERGİ TÜRÜ KODU 9066
 • İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ VERGİ TÜRÜ KODU 9067
 • LİMAN HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9068
 • DİĞER HARÇLAR VERGİ TÜRÜ KODU 9069
 • NOTER KAĞITLARI SATIŞ BEDELİ VERGİ TÜRÜ KODU 9070
 • TAVİZLERDEN GERİ  ALINANLAR VERGİ TÜRÜ KODU 9071
 • İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR VERGİ TÜRÜ KODU 9072
 • YEM ANALİZ ÜCRETİ VERGİ TÜRÜ KODU 9073
 • ŞEKER FİYAT FARKI VERGİ TÜRÜ KODU 9074
 • AKARYAKIT FİYAT FARKI VERGİ TÜRÜ KODU 9075
 • BAŞKA MUHASEBE BİRİMİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT VERGİ TÜRÜ KODU 9076
 • MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR) VERGİ TÜRÜ KODU 9077
 • GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ VERGİ TÜRÜ KODU 9078
 • 4961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9079
 • DİĞER PARA CEZALARI VERGİ TÜRÜ KODU 9080
 • ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR VERGİ TÜRÜ KODU 9081
 • FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR VERGİ TÜRÜ KODU 9082
 • SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU VERGİ TÜRÜ KODU 9083
 • İSTİHSAL VERGİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 9084
 • TRAFİK CEZALARI VERGİ TÜRÜ KODU 9085
 • HESAPLANAN GECİKME ZAMMI VERGİ TÜRÜ KODU 9086
 • TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN VERGİ TÜRÜ KODU 9087
 • ÇIRAKLIK FONU VERGİ TÜRÜ KODU 9088
 • 2000/266 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR VERGİ TÜRÜ KODU 9089
 • ÇEŞİTLİ GELİRLER VERGİ TÜRÜ KODU 9090
 • PETROLDEN DEVLET HİSSESİ VERGİ TÜRÜ KODU 9091
 • YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ VERGİ TÜRÜ KODU 9092
 • RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ VERGİ TÜRÜ KODU 9093
 • EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9094
 • 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT VERGİ TÜRÜ KODU 9095
 • 4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER VERGİ TÜRÜ KODU 9096
 • HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ VERGİ TÜRÜ KODU 9097
 • HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9098
 • KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI VERGİ TÜRÜ KODU 9099
 • DEFTER TASDİK HARÇLARI VERGİ TÜRÜ KODU 9100
 • ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9101
 • GEÇİŞ ÜÇRETİ VE İDARİ PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9102
 • 5188 SK. GÖRE GÜVENLİK RUHSATI HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9103
 • TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9104
 • SPOR MÜSABAKALRINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KAN. UYARINCA İPC VERGİ TÜRÜ KODU 9105
 • 4857 S.K. 101. MAD. KAP. İDARİ PARA CEZALARI VERGİ TÜRÜ KODU 9106
 • ENERJİ DESTEĞİ ÖDEMELERİNDEN GERİ ALINANLAR VERGİ TÜRÜ KODU 9107
 • 4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI VERGİ TÜRÜ KODU 9108
 • 5326 S. KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9109
 • 93/4000 SAYILI YATIRIMLARIN, DÖVİZ. KAZ. HİZ. TEŞVİKİNE İLİŞKİN B.K.K.`NCA HAKSIZ ÖDENEN ENERJİ TEŞVİK GERİ ÖDEMESİ VERGİ TÜRÜ KODU 9110
 • ORKÖY FONU GELİRLERİ VERGİ TÜRÜ KODU 9111
 • 2762 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN TAVİZ BEDELİ VERGİ TÜRÜ KODU 9112
 • GELİR VERGİSİ TEVKİFATI VERGİ TÜRÜ KODU 9113
 • YABANCI ÜLKEDE GÜÇ VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞENLERE YURDA DÖNÜŞ İÇİN ÖDÜNÇ VERİLEN PARALAR VERGİ TÜRÜ KODU 9114
 • SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV. VERGİ TÜRÜ KODU 9115
 • HAZİNE ZARARININ GERİ ALINMASI VERGİ TÜRÜ KODU 9116
 • EVRENSEL HİZMETİN GELİRLERİ KATKI PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 9117
 • TELEKOMİNİKASYON KURUMU TARAFINDAN YATIRILAN TELGRAF VE TELEFON KANUNU İDARİ PARA CEZALARI VERGİ TÜRÜ KODU 9118
 • SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET DEVLET GARANTİSİ BEDELİ VERGİ TÜRÜ KODU 9119
 • TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %20 Sİ VERGİ TÜRÜ KODU 9120
 • 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU İPC VERGİ TÜRÜ KODU 9121
 • 5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI PİYASASI KANUNU İPC VERGİ TÜRÜ KODU 9122
 • ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNCA ÖDENEN ANALİZ ÜCRETİNİN GERİ ALINMASI VERGİ TÜRÜ KODU 9123
 • KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ VERGİ TÜRÜ KODU 9124
 • AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN KREDİLERDEN GERİ ALINANLAR VERGİ TÜRÜ KODU 9125
 • 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER VERGİ TÜRÜ KODU 9126
 • 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİ VERGİ TÜRÜ KODU 9127
 • 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C VERGİ TÜRÜ KODU 9128
 • 4904 SAYILI İŞ KURUMU KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C. VERGİ TÜRÜ KODU 9129
 • YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9130
 • VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (SAİR İVAZSIZ İNTİKALLER) VERGİ TÜRÜ KODU 9131
 • KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMET PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 9132
 • MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PAYLAR VERGİ TÜRÜ KODU 9133
 • İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (MENKULMALLAR İÇİN) VERGİ TÜRÜ KODU 9134
 • İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (GAYRİMENKULMALLAR İÇİN) VERGİ TÜRÜ KODU 9135
 • ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL KATILIM PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 9136
 • GELİR VERGİSİ MÜNFERİT BEYAN VERGİ TÜRÜ KODU 9137
 • KURUMLAR VERGİSİ ÖZEL BEYANI VERGİ TÜRÜ KODU 9138
 • YABANCI DEVLETLERE AİT VERGİ ALACAĞI VERGİ TÜRÜ KODU 9139
 • DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSATNAMELERİNDEN VE VİZELERİNDEN ALINACAK HARÇLAR-DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI VERGİ TÜRÜ KODU 9140
 • DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSAT VE VİZE İDARİ PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9141
 • BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLEN EĞLENCE VERGİSİ %75 LİK KÜLTÜR BAKANLIĞI PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 9142
 • TEDAVİ MASRAFLARININ TAHSİLİ VERGİ TÜRÜ KODU 9143
 • 5809 S.K YETKİLENDİRME ÜCRETİ(KULLANIM HAKKI) VERGİ TÜRÜ KODU 9144
 • SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI ALACAKLARI VERGİ TÜRÜ KODU 9145
 • MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ VERGİ TÜRÜ KODU 9146
 • MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ VERGİ TÜRÜ KODU 9147
 • 4915 ve 5035 SK. GÖRE AVCILIK BELGESİ RUHSATI HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9148
 • KİRLETİLEN ÇEVRENİNİYİLEŞTİRİLMESİ İÇİNGENEL BÜTÇE KAPS.İD.YAPILAN HARCAMALARIN TAHSİLATI VERGİ TÜRÜ KODU 9149
 • TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNİN DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONU VERGİ TÜRÜ KODU 9150
 • YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9151
 • 5602 SAYILI ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ,FON VE PAYLAR VERGİ TÜRÜ KODU 9152
 • 5736 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİL EDİLECEK ECRİMİSİL GELİRLERİ VERGİ TÜRÜ KODU 9153
 • KİMLİK ADRES PAYLAŞIM SİSTEMİNDEN ALINAN KAYIT KATILIM PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 9154
 • KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ VERGİ TÜRÜ KODU 9155
 • ÖZEL YÜK TAŞIMA İZİN BELGESİ HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9156
 • 3039 SAYILI ÇELTİK EKİM KANUNU İPC VERGİ TÜRÜ KODU 9158
 • SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC LERİN %50 BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK KISMI VERGİ TÜRÜ KODU 9159
 • MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 İL ÖZEL İDARE PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 9160
 • MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKININ %30 FAZLALARI(ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAYI) VERGİ TÜRÜ KODU 9161
 • KADASTRO HARÇLARI VERGİ TÜRÜ KODU 9162
 • SİLAH TAŞIMA VE BULUNDURMA VESİKALARI HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9163
 • PASAPORT SATIŞ BEDELİ VERGİ TÜRÜ KODU 9164
 • KONSOLOSLUK HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9165
 • KARAR VE İLAM HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9166
 • MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 (%25 KÖY PAYI) İL ÖZEL İDARE PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 9167
 • KAMU İHALE KANUNU 53. MADDE VERGİ TÜRÜ KODU 9168
 • PETROL RUHSAT HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9169
 • BANKA KURULUŞ FAALİYET HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9170
 • SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN ÖTV 1. LİSTE VERGİ TÜRÜ KODU 9171
 • ASKERİ KANTİN VE SOSYAL TESİSLERDE VERİLEN AÇIĞIN GERİ ALINMASI VERGİ TÜRÜ KODU 9172
 • ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ BÜTÇE GELİRİ VERGİ TÜRÜ KODU 9173
 • ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ KÖY PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 9174
 • SURİYE UYRUKLULARA AİT TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL GELİRLERİ VERGİ TÜRÜ KODU 9175
 • ANAYASA MAHKEMESİ BAŞVURU HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9176
 • 5070 SK.13.MADDESİNE GÖRE SİĞORTA ŞİRKETLERİNE KESİLEN İPC VERGİ TÜRÜ KODU 9177
 • 5070 SK. GÖRE ELEKTRONİK SERTİFİKA SAĞLAYICILARINA KESİLEN İPC VERGİ TÜRÜ KODU 9178
 • 6183 SAYILI KANUNUN 79.MADDESİ VERGİ TÜRÜ KODU 9179
 • TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %80 İ VERGİ TÜRÜ KODU 9180
 • 6111 SAYILI KANUNUN 10. MADDESİNE GÖRE VERİLECEK ÖTV BEYANNAMESİ VERGİ TÜRÜ KODU 9181
 • 5996 SAYILI KANUNA GÖRE VERİLEN İPC. VERGİ TÜRÜ KODU 9182
 • BİLİRKİŞİ ÜCRETLERİNDEN KESİNTİ SURETİYLE ALINAN GELİR VERGİSİ (İCRA DAİRELERİ) VERGİ TÜRÜ KODU 9183
 • DAMGA VERGİSİ KESİNTİSİ(İCRA DAİRELERİ) VERGİ TÜRÜ KODU 9184
 • HESAPLANAN TRAFİK CEZASI FAİZİ VERGİ TÜRÜ KODU 9185
 • MÜLGA ELEKTRİK ENERJİSİ FONU KATKI PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 9186
 • TİCARİ AMAÇLA TOPLU İNTERNET KULLANIMI SAĞLAYANLARA KESİLEN İPC VERGİ TÜRÜ KODU 9187
 • ERİŞİM SAĞLAYICILARINA KESİLEN İDARİ PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9188
 • 5809 S.K. YETKİLENDİRME ÜCRETİ(İDARİ ÜCRET) VERGİ TÜRÜ KODU 9189
 • ÇEŞİTLİ GELİRLER(GECİKME ZAMMI HESAPLANAN) VERGİ TÜRÜ KODU 9190
 • YABANCILARA VERİLECEK İKAMET TEZKERESİ HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9192
 • BES STOPAJ MÜKERRER ÖDEMELERİNİN GERİ ALINMASI VERGİ TÜRÜ KODU 9193
 • HAK KAZANILMAYAN DEVLET KATKISI(4632 Sayılı Kanun) VERGİ TÜRÜ KODU 9194
 • HAKSIZ OLARAK YAPILDIĞI TESPİT EDİLEN DEVLET KATKISI (4632 SAYILI KANUN) VERGİ TÜRÜ KODU 9195
 • EXIMBANK IRAK KREDİ PROGRAMI ANA PARA VERGİ TÜRÜ KODU 9196
 • 6113 SAYILI KANUN KAPSAMINDA DEVİR TAHAKKUKLARI VERGİ TÜRÜ KODU 9197
 • MUAYENE DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ VERGİ TÜRÜ KODU 9198
 • DSİ SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ VERGİ TÜRÜ KODU 9200
 • DSİ SULAMA TESİSLERİ YATIRIM BEDELİ VERGİ TÜRÜ KODU 9201
 • DSİ İÇME-KULLANMA, SANAYİ SUYU ORTAK TESİS İŞLETME VE BAKIM MASRAFI VERGİ TÜRÜ KODU 9202
 • DSİ HES LERE SU SAĞLAYAN TESİSLERE YAPILAN İŞLETME VE BAKIM MASRAFLARI VERGİ TÜRÜ KODU 9203
 • JEOTERMAL KAYNAKLAR VE DOĞAL MİNERALLİ SULAR İDARE PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 9204
 • TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ BİLİRKİŞİ ÜCRETİ VERGİ TÜRÜ KODU 9205
 • TÜKETİCİ HAKEM HEYETİ TEBLİGAT MASRAFI VERGİ TÜRÜ KODU 9206
 • İKAMETGAH TEZKERESİ DEFTER SATIŞ BEDELİ VERGİ TÜRÜ KODU 9207
 • TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ KORUNMASINA KATKI PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 9208
 • ŞİDDET MAĞDURUNA YAPILAN YARDIMIN ŞİDDET UYGULAYANDAN GERİ ALINMASI VERGİ TÜRÜ KODU 9209
 • ÖZEL BAKIM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN İPC VERGİ TÜRÜ KODU 9210
 • ÇEVRE İPC  DÖNÜŞÜM GELİRLERİ VERGİ TÜRÜ KODU 9211
 • ÇEVRE KATKI PAYI (2872 Sayılı Kn. 18.Md.) VERGİ TÜRÜ KODU 9212
 • GENEL BÜTÇEYE DAHİL, BÜTÇE KAPSAMI DIŞINDAKİ FAALİYETLER NEDENİYLE YAPILAN TEVKİFAT. VERGİ TÜRÜ KODU 9213
 • DİSİPLİN PARA CEZALARI VERGİ TÜRÜ KODU 9214
 • GSM İŞLETMECİLERİ BRÜT SATIŞLARININ % 15 HAZİNE PAYININ % 90’I VERGİ TÜRÜ KODU 9215
 • SÜT ÜRETİCİSİNDEN KESİLEN HİZMET PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 9216
 • NOTER HİSSESİNİN GERİ ALINMASI VERGİ TÜRÜ KODU 9217
 • DEVLET DESTEKLERİ KAPSAMINDA EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER (KİŞİ NEZDİNDE) VERGİ TÜRÜ KODU 9218
 • DEVLET DESTEKLERİ KAPSAMINDA DİĞER KURULUŞLAR TARAFINDAN YAPILAN ÖDEMELER (KURUM NEZDİNDE) VERGİ TÜRÜ KODU 9219
 • 6200 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ZAM VERGİ TÜRÜ KODU 9220
 • DİĞER HİZMET GELİRLERİ VERGİ TÜRÜ KODU 9221
 • YERSİZ YAPILAN DOĞUM YARDIMI VERGİ TÜRÜ KODU 9222
 • DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ KAMU MAKTU VERGİ TÜRÜ KODU 9223
 • DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ KAMU NİSBİ VERGİ TÜRÜ KODU 9224
 • DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ DİĞER MAKTU VERGİ TÜRÜ KODU 9225
 • DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ DİĞER NİSBİ VERGİ TÜRÜ KODU 9226
 • YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI VERGİ TÜRÜ KODU 9227
 • BAĞIMSIZ DENETCİ YETKİLENDİRME BELGESİ VERGİ TÜRÜ KODU 9228
 • SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI VERGİ TÜRÜ KODU 9229
 • YEDİEMİN BORCU VERGİ TÜRÜ KODU 9230
 • ÇEVRE İPC KARAYOLLARI PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 9231
 • ÇEVRE KATKI PAYI KURUM DÖNÜŞÜM GELİRİ VERGİ TÜRÜ KODU 9232
 • GÖÇ İDARESİ İKAMET HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9233
 • TEK GİRİŞ VİZE HARCI [492 sayılı Harçlar K. 6 say. II.a] VERGİ TÜRÜ KODU 9234
 • 2015/1 SERİ NOLU KURUMLAR VERGİSİ İÇ GENELGESİNE GÖRE (KIZILAY’DAN) TAHSİL EDİLECEK TUTAR VERGİ TÜRÜ KODU 9235
 • 6183 24 İLA 31 MADDELERİ GEREĞİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERDEN TAHSİL EDİLMESİ GEREKEN AMME ALACAĞI VERGİ TÜRÜ KODU 9236
 • VUK 153/A KAPSAMINDA TEMİNAT TAHAKKUKU VERGİ TÜRÜ KODU 9237
 • MADEN İŞLETME RUHSAT BEDELİ VERGİ TÜRÜ KODU 9238
 • ÇEVRE UYUM MASRAF KARŞILIKLARI VERGİ TÜRÜ KODU 9239
 • SİNEMA FİLM DESTEĞİNİN GERİ ALINMASI VERGİ TÜRÜ KODU 9240
 • ŞEHİRİÇİ RAYLI ULAŞIM SİSTEMLERİ PROJE GELİRLERİ VERGİ TÜRÜ KODU 9241
 • KILAVUZLUK VE RÖMORKÖRCÜLÜK HİZMET PAYI %50 EMANET VERGİ TÜRÜ KODU 9242
 • KİMLİK KARTI SATIŞ BEDELİ VERGİ TÜRÜ KODU 9243
 • DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 9244
 • SERBEST BÖLGE ÖZEL HESAP GELİRLERİ VERGİ TÜRÜ KODU 9245
 • ASBIS MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ VERGİ TÜRÜ KODU 9246
 • ASBIS MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ VERGİ TÜRÜ KODU 9247
 • İŞLETME HAKKI DEVREDİLEN OTOYOL KAÇAK GEÇİŞ ÜCRETİ DEVLET PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 9248
 • 5996 SAYILI KANUNUNA GÖRE TAAHHÜTLERDEN GERİ ALINACAKLAR (MADDE 42) VERGİ TÜRÜ KODU 9249
 • YURTDIŞI HÜKÜMLÜ İADE MASRAFI VERGİ TÜRÜ KODU 9250
 • TURİSTİK MÜESSESE HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9251
 • YETKİLİ MÜESSESE BAŞVURU ÜCRETİ VERGİ TÜRÜ KODU 9252
 • ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ECRİMİSİL BEDELİ VERGİ TÜRÜ KODU 9253
 • BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ ERKEN ÖDENEN DEVLET KATKISI GECİKME BEDELİ VERGİ TÜRÜ KODU 9254
 • 5746 SAYILI KANUNA GÖRE GERİ ALINACAK TEKNOGİRİŞİM SERMAYE DESTEĞİ VERGİ TÜRÜ KODU 9255
 • ŞEKER KATILIM PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 9261
 • TAPU HARCI MEVZUUNA GİREN İŞLEMLERLE İLGİLİ TESCİL VE ŞERHLERİN TERKİNİNDEN ALINAN HARÇ VERGİ TÜRÜ KODU 9262
 • SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ VERGİ TÜRÜ KODU 9264
 • SÜRÜCÜ BELGESİ HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9265
 • YARGILAMA GİDERLERİ VERGİ TÜRÜ KODU 9266
 • YABANCI ÇALIŞMA İZNİ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ VERGİ TÜRÜ KODU 9267
 • ÇALIŞMA İZNİ MUAFİYETİ BELGESİ DEĞERLİ KAĞIT BEDELİ VERGİ TÜRÜ KODU 9268
 • ÖZEL ETİKETİ VEYA İŞARETİ OLMAYAN ALKOLLÜ İÇECEKLERE İLİŞKİN ÖTV VERGİ TÜRÜ KODU 9275
 • ÖZEL ETİKETİ VEYA İŞARETİ OLMAYAN TÜTÜN MAMULLERİNE İLİŞKİN ÖTV VERGİ TÜRÜ KODU 9276
 • KİŞİLERDEN ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR VERGİ TÜRÜ KODU 9278
 • ECRİMİSİL GECİKME ZAMMI (Turizm Belgesi Olanlar) VERGİ TÜRÜ KODU 9286
 • GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YATIRILAN İ.P.C VERGİ TÜRÜ KODU 9301
 • KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ/İDARİ PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9302
 • 6183 S.K. 22/A MADDESİNE GÖRE İ.P.C. VERGİ TÜRÜ KODU 9303
 • TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2.MADDE İDARİ PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9304
 • SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KANUNU UYARINCA İPC VERGİ TÜRÜ KODU 9305
 • 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9306
 • 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9307
 • SU ÜRÜNLERİ KANUNUNA GÖRE VERİLEN IPC. VERGİ TÜRÜ KODU 9308
 • TURİZM PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9309
 • 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İ.P.C VERGİ TÜRÜ KODU 9310
 • TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UYARINCA AL.İ.P.C(4207 S.K.) VERGİ TÜRÜ KODU 9311
 • ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU İDARİ PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9312
 • 6112 SAYILI KANUN KAPSAMINDA RTÜK TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9313
 • ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜKLERİNCE VERİLEN İPC VERGİ TÜRÜ KODU 9314
 • ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9315
 • 4054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA İPC VERGİ TÜRÜ KODU 9316
 • 5326 SAYILI KANUN UYARINCA CUMHURİYET SAVCILIKLARINCA VERİLEN İ.P.C. VERGİ TÜRÜ KODU 9317
 • 5326 SAYILI KANUN UYARINCA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN İ.P.C. VERGİ TÜRÜ KODU 9318
 • SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC.LERİN %50 YATIRIMCILARI KORUMA FONU PAYI VERGİ TÜRÜ KODU 9319
 • SAĞLIK HİZMETLERİ TEMEL KANUNU İPC. VERGİ TÜRÜ KODU 9320
 • TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA İDARİ PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9321
 • 5378 SAYILI ENGELLİLER HAKKINDA KANUN UYARINCA İPC VERGİ TÜRÜ KODU 9322
 • 4250 SAYILI İSPİRTO VE İSPİRTOLU İÇKİLER İNHİSAR KANUNUNA GÖRE VERİLEN İDARİ PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9323
 • YERALTI SULARI HAKKINDA KANUNA GÖRE VERİLEN İ.P.C. VERGİ TÜRÜ KODU 9324
 • SPORDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİGİN ÖNLENMESİ İPC 6222 SK. MD.23 VERGİ TÜRÜ KODU 9325
 • DERNEKLER KANUNUNA GÖRE VERİLEN İPC (5253 sayılı KANUN) VERGİ TÜRÜ KODU 9326
 • ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI KANUNU İPC. VERGİ TÜRÜ KODU 9327
 • KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU İPC VERGİ TÜRÜ KODU 9328
 • SİVİL HAVACILIK KANUNU İPC VERGİ TÜRÜ KODU 9329
 • BANKACILIK KANUNUNA GÖRE VERİLEN İPC (5411 SAYILI KANUN) VERGİ TÜRÜ KODU 9335
 • SERMAYE PİYASASI KANUNUNA GÖRE VERİLEN İPC (6362 SAYILI KANUN) VERGİ TÜRÜ KODU 9336
 • KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI İPC (660 SAYILI KHK) VERGİ TÜRÜ KODU 9337
 • DİĞER GENEL İPC VERGİ TÜRÜ KODU 9338
 • 1567 SAYILI TÜRK PARASININ KIYMETİNİ KORUMA KANUNU İPC VERGİ TÜRÜ KODU 9339
 • FİKİR VE SANAT ESERLERİ İPC VERGİ TÜRÜ KODU 9340
 • MERA FONU PARA CEZASI(5326 S.KABAHATLER) VERGİ TÜRÜ KODU 9341
 • 6001 SAYILI KANUNUN 30/2.MADDESİ GEREĞİNCE VERİLEN İPC VERGİ TÜRÜ KODU 9342
 • İŞGÜCÜ KANUNU İPC (6735 / 4817) VERGİ TÜRÜ KODU 9343
 • TÜRKİYE İNSAN HAKLARI VE EŞİTLİK KURUMU TARAFINDAN VERİLEN İDARİ PARA CEZASI VERGİ TÜRÜ KODU 9344
 • PASAPORT KANUNU İPC. VERGİ TÜRÜ KODU 9364
 • 6736 sayılı Kanunun 6/1-d Maddesine göre verilecek ÖTV Beyannamesi (STOK) VERGİ TÜRÜ KODU 9400
 • 7143 sayılı Kanunun 6/1-d maddesine Göre Verilecek ÖTV Beyannamesi (Stok) VERGİ TÜRÜ KODU 9401
 • PUL VE KIYMETLİ KAĞIT BAYİİ HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9410
 • ÖZEL OKUL / ÖZEL DERSANE HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9411
 • SÜRÜCÜ KURSU HARCI (YILLIK) VERGİ TÜRÜ KODU 9412
 • KAPALI DEVRE TV SİSTEMLERİ HARCI (YILLIK) VERGİ TÜRÜ KODU 9413
 • GÜMRÜK KANUNU GENEL ANTREPO RUHSATNAME HARÇLARI VERGİ TÜRÜ KODU 9414
 • GÜMRÜK KANUNU ÖZEL ANTREPO RUHSATNAME HARÇLARI VERGİ TÜRÜ KODU 9415
 • GÜMRÜK KANUNU GEÇİCİ DEPOLAMA HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9416
 • SERMAYE PİYASASINDA ARACILIK YAPAN KURUMLARA VERİLEN YETKİ BELGESİ HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9417
 • FİNANSAL KİRALAMA ŞİRKETLERİ KURULUŞ İZNİ BELGELERİ HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9418
 • FAKTÖRİNG ŞİRKETLERİ KURULUŞ İZNİ BELGELERİ HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9419
 • YETKİLİ MÜESSESELER (DÖVİZ BÜFELERİ) KURULUŞ İZİN BELGELERİ HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9420
 • SİGORTA / EMEKLİLİK ŞİRKETLERİ KURULUŞ İZİN BELGELERİ HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9421
 • DİĞER FİNANSAL KURUMLARA İLİŞKİN BELGE HARCI VERGİ TÜRÜ KODU 9422
 • RUHSAT (İZİN) HARCI (KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 16. MADDESİ) VERGİ TÜRÜ KODU 9423
 • RUHSAT (İZİN) HARCI (KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 17. MADDESİ) VERGİ TÜRÜ KODU 9424
 • RUHSAT (İZİN) HARCI (KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU 35. MADDESİ) VERGİ TÜRÜ KODU 9425
vergi türü kodları sistemi
Vergi Türü

Kaynak: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI, intvrg.gib.gov.tr