Biyografi

Yaşar Nuri Öztürk kimdir?

Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk, 5 Şubat 1951’de Bayburtlu anne ile Sürmeneli babanın çocuğu olarak Trabzon’un’ Sürmene İlçesinin Küçükdere köyünde dünyaya geldi. İlk eğitimini babasından Kur’an okuyarak alan Öztürk, dokuz yaşında hâfız oldu. Trabzon yıllarında ilkokulu dışarıdan bitirerek Trabzon İmam Hatip Lisesi’ne girdi, 1968’de birincilikle mezun oldu ve İstanbul’a geldi. İstanbul Üniversitesi’nde İlahiyat ve hukuk okudu. Yaşar Nuri Öztürk, on iki yıl boyunca vaizlik ve imamlık yaptı. Öztürk, 1980 yılında üniversiteye geri dönerek “İslam Felsefesi” konulu doktorasını tamamlayarak 1986 yılında doçent oldu.

Öztürk, Ortadoğu, Balkan Ülkeleri, Avrupa ve Afrika ülkelerinde kendi alanında araştırmalar yaptı. New York’ta İslam Düşüncesi ve Çağdaş Sufi Düşünce dersleri verdi. Türkçe, Arapça, Farsça, İngilizce ve Fransızca dillerinde çeşitli çalışmaları bulunan Yaşar Nuri Öztürk, 1978 ve 1982’de “Türkiye Millî Kültür Vakfı” ödülünü kazandı.

Yaşar Nuri Öztürk.

1992’de kurulan İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne, 1993’te dekan olarak atandı. 2002 senesine kadar dekanlık görevini devam ettirdi. 26 yıl boyunca çeşitli üniversitelerde öğretim üyesi ve dekan olarak görev yaptı. Yaşar Nuri Öztürk İslam dini zihniyeti, insan hakları konularında yurt içi ve yurt dışında konferanslar verdi. Kuran-ı Kerim’in Özüne Dönüş Hareketi’nin öncüsü oldu. Time dergisi tarafından 20. Yüzyılın en Önemli kişileri arasında 100 kişiden ilk 10 arasına gösterildi. 

Yaşar Nuri Öztürk

Yaşar Nuri Öztürk büyük bölümü İslamiyet konulu olan elliye yakın kitap yazdı. Öztürk’ün ilk çevirisi Elmalılı M. Hamdi Yazar tarafından yapılan Kuran’ın yorum eklenmemiş Türkçe çevirisini yayımladı. Bu kitap 93-2003 yılları arasında 126 baskı ile Türkiye’nin en çok baskı yapan kitabı oldu.

1970 yılından beri Son Havadis (1970-1972), Tercüman (1972-1980), Hürriyet (1981-2000) ve Star (halen devam etmekte) gazetelerinde köşe yazıları yazdı, sayfalar hazırladı. Türkçe, İngilizce ve Almanca basılan eserlerinin sayısı 30’u aşkındır.

Türk televizyonlarında 1987’den beri yüzlerce konuşma yaptı; “Işığa Çağrı”, “Kur’an ve İnsan”, “Söz ve Işık” adlarıyla özel programlar hazırladı.

Türkiye, Almanya, A.B.D., İsviçre, Danimarka başta olmak üzere değişik ülkelerde birçok konferans verdi. “Kur’an’daki İslam” adlı hacimli eseri “Dinde Kur’an’a Dönüş Hareketi”nin öncü kitaplarından biri kabul edilmektedir. Bu hareketteki rolü ve faaliyeti ile düşünce dünyası, değişik üniversitelerde yapılan Türkçe, İngilizce, Fransızca ve Almanca tezlerle incelendi.

Yaşar Nuri Öztürk, 3 Kasım 2002 seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden İstanbul milletvekili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne girdi. Daha sonra CHP’den istifa etti. CHP’den istifasının ardından 16 Şubat 2005’te Halkın Yükselişi Partisi’ni kurdu ve bu partinin genel başkanlığını dört yıl boyunca sürdürdükten sonra 19 Ekim 2009 tarihinde üniversite ile çok ilgilenemediği gerekçesiyle genel başkanlıktan istifa ederek aktif siyasî hayatını son verdi.

Yaşar Nuri Öztürk, 2011 yılından itibaren mide kanseri ile savaşıyordu. 22 Haziran 2016 tarihinde çarşamba günü İstanbul’daki evinde hayatını kaybetti. Yaşar Nuri Öztürk, Kanlıca Mezarlığı’na defnedilmiştir.

Yaşar Nuri Öztürk’ün ESERLERİNDEN BAZILARI.

 • Kur’an’ı tanıyor musunuz? (O’nu Hiç Okudunuz mu?)
 • Türkiye’ye Mektuplar
 • 400 Soruda İslam
 • Batı Sömürgeciliği ve İslam Dünyası
 • Tasavvufun Ruhu ve Tarikatlar
 • Kur’an’ı Anlamaya Doğru
 • Allah ile Aldatmak
 • Surelerin İniş Sırasına Göre Kur’an-ı Kerim Meali
 • Kur’an Açısından Küresel Afetler
 • Tanrı, Akıl ve Ahlaktan Başka Kutsal Tanımayan
 • Kur’an’daki İslam
 • İslam Düşüncesinde Bir Dönüm Noktası Kuşadalı
 • Konferanslarım Bütün Eserleri 16
 • 400 Soruda İslam Bütün Eserleri:1
 • Kur’an Açısından Şeytancılık Bütün Eserleri:
 • Kur’an Verilerine Göre Kötülük Toplumu
 • İnsanlığı Kemiren İhanet Dincilik Bütün Eserleri:46
 • Saltanat Dinciliğinin Öncüsü Firavun
 • Halkın Diliyle Yaşar Nuri
 • Dinde Reform Değil İslam’da Tecdit
 • Asrı Saadet Şehitleri
 • Ehlibeyt’in Annesi Hazreti Fatıma
 • Tarihi Boyunca Bektaşilik
 • Batı Sömürgeciliği ve İslam Dünyası
 • Sevgiliye Mektuplar
 • Asrısaadetin Büyük Kadınları
 • İslam Dünyasında Akıl ve Kur’an Nasıl Dışlandı?
 • Dinde Reform Değil İslam’da Tecdit
 • Kur’an’ın Temel Kavramları
 • Kur’an Verileri Işığında Tasavvuf ve Tarikatlar
 • Kur’an Penceresinden Özgürlük ve İsyan
 • Kur’an ve Sünnete Göre Tasavvuf Bütün Eserleri 7
 • Depremin Gösterdikleri (Yeni Yüzyıl İçin Uyarılar)
 • Kur’an’ın Yarattığı Mucize Devrimler
 • İmamı Azam Savunması
 • Son Devir Türk Tasavvufu ve Bosnalı Muhammed
 • Ses Birgün Yankılanır
 • Kur’an’ı Tanıyor Musunuz?
 • Kur’an-ı Kerim Meali (Türkçe Çeviri)
 • Kur’an Verileri Açısından Laiklik
 • Kur’an Penceresinden Kurtuluş Savaşı’na Bir
 • Din ve Fıtrat (Yaratılış) Bütün Eserleri 2
 • Çıplak Uyarı Bütün Eserleri 14

Tanrı’dan Başka İnsanüstü Tanımayan İnanç Deizm.

Kur’an, deizmi teşvik eden bir kitap değil ama ona kapı aralayan bir kitaptır. Deizmin aynı anda hem felsefî hem de teolojik karakteri bu inancın Tanrı dışında insanüstü tanımamasıdır.

Deizmin bu temel karakteri onun kutsal kavramını da etkilemiştir. Deizmin kutsalı ne dindir ne ilham ne havra ne kilise ne de cami. Onun kutsalları akıl, bilim ve ahlaktır. Dincilik bu temel değerleri tarih boyunca yıkan, işlemez hale getiren, hatta onlara savaş açan temel musibet olduğu için deistler dine hayatlarında yer vermemişlerdir.

Deistler bilmişlerdir ki, Tanrı dışında insanüstü tanıdığınızda bunun arkasından sadece peygamberler değil; evliya, ermişler ve daha bilmem neler insanüstü varlıklara dönüştürülerek birer yedek ilah halinde insan hayatına musallat edilecektir, edilmiştir. Akıl dışında kutsal tanımanın sonucu ise aklın hayatın dışına itilmesi, onun yerini kutsallaştırılmış birtakım adamların ilhamların, rüyalarının alması olacaktır.

Tarih, özellikle dinler tarihi deistlerin bu iddialarını (veya öngörülerini) tamamen doğrulamıştı. Ve doğrulamaya devam etmektedir.
(Tanıtım Bülteninden)

Yaşar Nuri Öztürk’ün aldığı ödüllerden bazıları şunlardır:

Türkiye Milli Kültür Vakfı (TMKV) 1978 “Din Bilimleri” ödülü ( Varlık ve İnsan adlı eseriyle )
TMKV 1982 “Din Bilimleri” ödülü ( Kuşadalı İbrahim Halveti adlı doktora teziyle )
“Trabzon Gazeteciler Cemiyeti Yılın Başarılı Gazetecileri Özel Ödülü” (1995)
İstanbul Üniversitesi “Halkla İletişim” ödülü (1998)
Türkiye Yazarlar Vakfı “Ulusal Uzlaşı” ödülü (1998)

18 Mart Üniversitesi “2001’in Öncüsü” ödülü (1998)
İstanbul Medya Mensupları Derneği (İMMED) “Medyanın Zirvesindekiler” ödülü (1998)
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD), “Cengiz Polatkan” ödülü (1998)
İMMED, “Medyanın Zirvesindekiler” ödülü (1999)
İstanbul Üniversitesi “Halkla İletişim” ödülü (1999)

Kaynak: Wikipedia