Biyografi

Mitolojik Tanrı Tanrıça isimleri

Tanrıça isimleri

yunan tanrıçası achelois
yunan tanrıçası achelois

ACHELOIS

Mitolojik Yunan Küçük Ay Tanrıçası idi . Acıları uzaklaştırdığına inanılıyordu.

Yunan Tanrılarının İsimleri Nelerdir?

• AEOLUS
• AETHER
• ALASTOR
• ALCYONE
• ALECTRONA, Erken dönem bir Yunan güneş tanrıçası, Helios ve Rhode’un kızı ve muhtemelen sabah tanrıçası.
• AMPHITRITE, Yunan deniz tanrıçası, Poseidon’un karısı ve Nereid (Su altı perisi)

• ANTHEIA, Yunan Afrodit’in hizmetkarlarından biri. Çiçeklerin, Bahçelerin, bataklıklar tanrıçası.

• APATE, Çiçeklerin, Bahçelerin, bataklıklar tanrıçası.
• APHAEA, Saronik Körfezi’ndeki Aegina adasında neredeyse sadece tek bir tapınakta ibadet edilen bir Yunan tanrıçası.
• APHRODITE, Hephaestus ile evli, Aşk ve güzellik tanrıçası.
• APOLLO
• ARES
• ARISTAEUS
• ARTEMIS vahşi doğanın bakir tanrıçası ve Apollo’nun ikiz kız kardeşi.
• ASCLEPIUS
• ASTRAEA

  • ASIA, Yunan deniz tanrısı Oceanus’un kızı ve muhtemelen Asya kıtasının isminin kökeni.


• ATÉ, Yaramazlık, yanılsama, yıkım ve çılgınlığın Yunan tanrıçası.

yunan tanrıçası Athena
yunan tanrıçası Athena

• ATHENA Bilgelik, zeytin, dokuma, şiir, sanat ve savaş stratejisi tanrıçası. Athena, Yunanistan’ın çeşitli şehirlerinin, özellikle de adını büyük olasılıkla aldığı Atina şehrinin koruyucusu ve koruyucusu olarak kabul edildi Zeus’un kızı.

Kadın tanrıça isimleri

• ATLAS

kadın tanrıça isimleri Atropos
kadın tanrıça isimleri Atropos

ATROPOS, üç Kaderin üç tanrıçasından biriydi. Moirai olarak da bilinen üç Kader, kaderin tanrıçalarıydı. Her ölümlünün hayatta izlediği yolu kontrol ettiler. Hayattaki kaçınılmaz ve durdurulamaz olaylarla uğraştı. Ana odak noktası, tüm ölümlü varlıkların kaçınılmaz kaderi olan ölümdü.
• ATTIS
• BIA, Güç ve ham enerji tanrıçası, Pallas ve Styx’in kızı ve Nike, Kratos ve Zelus’un kız kardeşi.
• BOREAS
• BRIZO
• CAERUS
• CALLIOPE
• CALYPSO
• CASTOR
• CELAENO
• CERUS
• CETO
• CHAOS


• CHARON
• CIRCE
• CLIO
• CLOTHO
• CRIOS
• CRONOS
• CRONUS
• CYBELE
• DEIMOS
• DEMETER
• DINLAS
• DIONYSUS
• DORIS
• EILEITHYIA


• ELECTRA, Pleiades olarak bilinen Atlas ve Pleione’nin yedi kızından biri.
• ELPIS
• ENYO
• EOS
• ERATO
• EREBUS
• ERIS
• EROS
• EURUS
• EUTERPE
• GAIA
• GLAUCUS
• HADES
• HARMONIA
• HEBE
• HECATE
• HELIOS
• HEMERA
• HEPHAESTUS

HERA

Kronos ve Rhea’nın kızı, Zeus, Poseidon, Hades, Hestia ve Demeter’in kardeşidir. Aynı zamanda Zeus’un eşidir. Olympos tanrıları arasında kraliçe vasfına sahiptir ve Evlilik Kraliçesi olarak anılır. Hera, doğum sırasında kadınların ve evliliklerin koruyucusudur.

HERACLES

Yunan mitolojisinde Herakles, Roma Mitolojisi’nde Herkül, Zeus ile Miken kralının kızı Alkmene’nin oğludur. yarı tanrıdır

HERMES

Hermes, Antik Yunan din ve mitolojisinde ticaret tanrısı, habercisi, tüccar, yol, hırsız, hile, spor, gezgin ve sporcu ; Zeus ve Pleiad Maia’nın oğlu olimpiyat tanrılarının ikinci en genç olanı idi (Dionysos en genç).

• HESPERUS
• HESTIA
• HYGEA
• HYMENAIOS
• HYPNOS
• IRIS
• KERES
• KOTYS
• KRATOS
• LACHESIS
• MAIA
• MANIA
• MELPOMENE
• MEROPE
• METIS
• MOMUS
• MORPHEUS
• NEMESIS
• NEREUS


• NIKE, Kanatlı Zafer Tanrıçası olarak bilinen zafer tanrıçası.
• NOTUS
• NYX, Gecenin ilkel tanrıçası.
• OCEANUS
• ONEIROI
• PAEAN
• PALLAS
• PAN
• PEITHO
• PERSEPHONE
• PHEME
• PHOSPHORUS
• PLUTUS
• POLLUX
• POLYHYMNIA
• PONTUS

POSEIDON

Denizlerin Hakimi Poseidon-Kronos ile Rhea’nın ikinci oğulları olan Poseidon, Zeus ve Hades’in de kardeşidir. Üç kardeş babalarını tahttan indirdiklerinde Zeus, kardeşine Denizler Tanrısı ünvanını verir.

• PRIAPUS
• PRICUS
• PRIMORDIAL
• PROMETHEUS
• RHEA
• SELENE, Ay Tanrıçası, bazen Luna ve vampirlerin ‘annesi’ olarak anılır.
• STEROPE
• STYX
• TARTARUS
• TAYGETE
• TERPSICHORE
• THALIA
• THANATOS
• THE ERINNYES
• THE GRACES, suç işleyenleri cezalandıran intikam tanrıçaları.
• THE MUSES
• THEMIS, Antik Yunan Titaness ve ilahi düzen, hukuk, doğal hukuk ve gelenek tanrıçası.
• THETIS, Deniz perisi, su tanrıçası ve elli Nereid’den biri, eski deniz tanrısı Nereus’un kızları. Aynı zamanda bir şekil değiştirici ve bir peygamber.
• TRITON
• TYCHE, Refah ve servet tanrıçası.
• TYPHON
• URANIA, Muslardan biri, astronomi ve astrolojinin ilham kaynağı.
• URANUS
• ZELUS
• ZEPHYRUS
• ZEUS

Ate Yunan mitolojisi

Kaynak: wikipedia,