Hakkında

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO).

İCAO Kuruluş Tarihi; 1944.

Birleşmiş Milletler (BM) Uzman Ajansı olan Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO, 1944 Uluslararası Sivil Havacılık Sözleşmesi uyarınca Birleşmiş Milletler’in uzmanlaşmış bir ajansı olarak kurulmuştur, diğer adı ile “Chicago Sözleşmesi” olarak bilinir. Birleşmiş Milletler’in havacılık teknik organı olan ICAO, 193 üye devletin uluslararası havacılık standartlarını benimsemesi ve uygulaması için küresel bir forum sağlar. Uluslararası İlişkiler ofisi, yurtdışındaki ABD vatandaşlarını korumak ve ABD havacılık endüstrisini dünya çapında tanıtmak için uluslararası sivil havacılığın emniyetini, güvenliğini ve verimliliğini artırmak için çalışmaktadır. Yaklaşık 100 milyon dolarlık yıllık bütçesi ve 650 daimi Profesyonel çalışanları uluslararası memurlardır ve süreçlerinin çoğu Birleşmiş Milletlerin normlarına uymak zorundadır. BM standartlarına göre büyük bir organizasyon değildir. Merkez ofisi Montreal’de, Bölge Müdürlükleri ile birlikte, Bangkok, Kahire, Dakar, Lima, Meksika, Nairobi ve Paris’te olmak üzere Bölgesel Ofislere sahiptir. Aynı zamanda Pekin’de bir Bölgesel Alt Ofisi vardır.  Bununla birlikte, uzmanlaşmış bir kurum olarak, kendisini yönetme biçiminde ve pratikte çalışma biçiminde önemli ölçüde esnekliğe sahiptir. Şu anda 193 Devlet üyedir.

Ayrıca ABD hükümetinin Uluslararası Havacılıkta Kurumlar Arası Grubu’nu ( IGIA ) denetler ve tüm ABD hükümeti ICAO belgelerinin deposudur.

Türkiye ICAO ilişkileri:

Türkiye 1947 yılındaki ilk ICAO Genel Kurulunda, Konseye üç yıllık süre için üye seçilmiş, 1977, 1980 ve 1983 yıllarındaki adaylıklarımız ise oyların bölünmesi nedeniyle sonuçlanamamıştır.
 
1970’li yıllardan itibaren sivil havacılık alanında karşılaşılan çoğu siyasi kökenli ikili sorunların yanı sıra, sivil havacılığın küresel ölçekte öneminin artması sonucunda bu alanda ülkemizde kaydedilen gelişmelerin ve ileriye dönük çalışmaların ivme kazanmasına dayalı olarak, kurucu üyesi olduğumuz ICAO’nun faaliyetlerini daha yakından izlemek üzere 1978 yılında Ottava Büyükelçiliğimiz nezdinde ICAO işlerinden sorumlu bir Büro oluşturulmuş, Büro 1990’da Daimi Temsilcilik düzeyine çıkarılmıştır.
 
Türkiye, Örgütün en önemli organı olan Konseyde gözlemci statüsündedir.

ICAO Görevleri.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü Örgütün Amacı:

ICAO’nun amaç ve hedeflerini ana hatları ile aşağıdaki biçimde özetlemek mümkündür:

 • Sivil havacılığın uluslararası bağlamda ve küresel ölçekte güvenli ve düzenli gelişimini sağlamak,
 • Uçuş emniyetini geliştirmek,
 • Uçuş ve havaalanı güvenliğinin sağlanmasına destek olmak,
 • Havaaraçlarının barışsever amaçlar için yapım ve işletimlerini  desteklemek,
 • Daha etkin uluslararası sivil havacılık için havayolları, havaalanları ve hava seyrüsefer tesislerinin gelişimini sağlamak,
 • Güvenli, düzenli ve ekonomik hava taşımacılığının küresel gereksinimlerini karşılamak,
 • Haksız rekabetin yol açabileceği israfı  önlemek,
 • Taraf ülkelerin haklarını tam olarak korumak ve ülkelere uluslararası havayolu işletmeciliği konusunda fırsat eşitliği sağlamak, taraf ülkeler arasında ayrımcılık yapmamak,
 • Uluslararası sivil havacılığı ilgilendiren tüm konuların gelişimi ve yenilenmesi için çaba göstermek. 

Öte yandan, ICAO’nun başlıca görevlerinden biri de üye ülkelere, uluslararası hava taşımacılığı konularında, ekonomi politikaları belirlemede ve hukuki düzenlemeler oluşturmada rehberlik etmektir.

Konseyin çalışmaları, Konsey üyelerinden oluşan Komiteler aracılığıyla yürütülür. Komiteler ve mevcut Başkanları:

 • Hava Taşımacılığı – Philippe Bertoux (Fransa)
 • Ortak Destek – Samuli Vuokila (Finlandiya)
 • Finans – Jun Je Lee (Kore)
 • Yasadışı Müdahale – Sergey Gudkov (Rusya Federasyonu)
 • Teknik İşbirliği – Mauricio Ramirez Koppel (Kolombiya)
 • İnsan Kaynakları – Levers Mabaso (Güney Afrika)

iCAO Sekreterya

Genel Sekreter, Konsey tarafından üç yıl için seçilir ve atanır (ayrıca iki dönemlik bir sınırla). Bu kişi, Konsey tarafından kararlaştırılan politikayı uygulamaktan ve yeni ortaya çıkan politika geliştirme konusunda Konseye tavsiyelerde bulunmaktan sorumlu Organizasyonun İcra Kurulu Başkanıdır. Mevcut Genel Sekreter, Çin’den Fang Liu’dur ve görev süresi 31 Temmuz 2021’e kadar devam etmektedir.

Genel Sekreter kuruluşun çalışmalarını Büro Yöneticileri aracılığıyla yönetir: Air Navigation – Steve Creamer (ABD); Hava Taşımacılığı – Boubacar Djibo (Nijer); Yönetim ve Hizmetler – Vincent Smith (İngiltere); Hukuk – Jiefang HUANG (Çin); ve Teknik İşbirliği – Jorge Vargas Araya (Kosta Rika). Bölge Ofisleri Genel Sekretere rapor verir ve öncelikle Bölgedeki Devletlere uygulama ve yardımla ilgilenirler.

ICAO Stratejik Hedefleri

ICAO’nun 1 Ocak 2014’ten itibaren geçerli olmak üzere beş Stratejik Hedefi vardır: Güvenlik; Hava Seyrüsefer Kapasitesi ve Verimliliği; Güvenlik ve Kolaylaştırma; Hava Taşımacılığının Ekonomik Gelişimi; ve Çevre Koruma.

ICAO Ülke Kodları