Kaynak

Avrupa Birliği Ülkeleri.

İkinci Dünya Savaşı sonrasında her alanda büyük yıkıma uğrayan Avrupa, bu durumdan kurtulmak için bir çıkış yolu aramaktaydı. Bunun bir sonucu olarak, Avrupa’da barışın yeniden kurulması, Avrupa ülkelerinin ortak değerler etrafında bir araya gelmesi ve özellikle refahı artıracak şekilde ekonomik alanda kuvvetli bir işbirliğinin başlatılması fikri her geçen gün daha yüksek bir sesle dile getirilmeye başlanmıştı.

Avrupa Birliği kurucu ülkeleri.

Avrupa Birliği’nin temelleri 1951 yılında, üyeleri arasındaki kömür ve çelik endüstrilerinin yönetimini bir araya getirmek amacıyla kurulan ve kurucu üyeleri Fransa, Almanya, İtalya, Belçika, Hollanda ve Lüksemburg olan Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu’na dayanmaktadır. 1957 yılında ise gümrük birliği işlemlerini sağlayan Avrupa Ekonomik Topluluğu ve nükleer enerji çalışmaları yürütmek için kurulan Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu (Euratom) olmak üzere iki yeni topluluk daha oluşturulmuştur. 1967 yılında, imzalanan Brüksel Antlaşması ile var olan 3 topluluk, Avrupa Topluluğu (AT) adıyla tek bir çatı altında toplanmıştır. 7 Şubat 1992 tarihinde yürürlüğe sokulan Maastricht Antlaşması ile ilk kez Avrupa Birliği terimini kullanılmıştır.

Avrupa Birliği 27 üye ülkeden oluşmaktadır bu ülkeler; Avusturya, Belçika, Bulgaristan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Çekya, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç ve Hırvatistan’dır. Ülkemiz, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ile birlikte aday ülke statüsündedir.

Avrupa Birliği’nin temel hedef ve politikaları arasında;

• Güçlü ve etkili bir dış politika aktörü olmak,
• AB içinde ve dışında özgürlük, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü değerlerini garanti altına almak ve yaymak,
• Her türlü ayrımcılıkla mücadele etmek; özellikle her alanda kadın-erkek eşitliği için çaba sarf etmek,
• İklim değişikliği ile mücadele etmek,
• Çevreyi en üst düzeyde korurken ekonomik büyümeyi sürdürebilmek,
• Enerji güvenliğini sağlamak,
• Yasadışı göç, uluslararası terörizm, insan, silah ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi suçlarla etkin biçimde mücadele etmek ve gerçek anlamda bir özgürlük, güvenlik ve adalet alanı olmak,
• AB üyesi ülkelerde istihdamın ve sosyal korumanın artırılmasına katkıda bulunmak,
• AB üyesi devletler arasında ekonomik, sosyal ve yersel uyumu teşvik etmek,
• Avrupa vatandaşlarının en üst düzeyde yaşam ve kalite standartlarına sahip olmasını sağlamak

gibi hususlar yer almaktadır.

Avrupa Birliği’nin kurumları;

 • Avrupa Komisyonu,
 • Avrupa Parlamentosu,
 • Avrupa Birliği Konseyi,
 • Devlet ve Hükumet Başkanları Zirvesi,
 • Avrupa Adalet Divanı,
 • Avrupa Birliği Sayıştayı,
 • Bölgeler Komitesi ve Avrupa Merkez Bankası’dır.

Avrupa Ülkeleri Listesi

AB Devletleri ListesiAB Kabul TarihiBaşkentAvrupa Parlamentosu Üye Sayısı
AlmanyaAB Kurucu ÜlkeBerlin99
Avusturya1995Viyana18
BelçikaAB Kurucu ÜlkeBrüksel24
Bulgaristan2007Sofya18
Çek Cumhuriyeti2004Prag24
Danimarka1973Kopenhag14
Estonya2004Tallinn6
Finlandiya1995Helsinki14
FransaAB Kurucu ÜlkeParis78
Hırvatistan2013Zagreb12
HollandaAB Kurucu ÜlkeAmsterdam27
İrlanda1973Dublin12
İspanya1986Madrid54
İsveç1995Stockholm19
İtalyaAB Kurucu ÜlkeRoma78
G. Kıbrıs Cumhuriyeti2004Lefkoşa6
Letonya2004Riga9
Litvanya2004Vilnius13
LüksemburgAB Kurucu ÜlkeLüksemburg6
Macaristan2004Budapeşte24
Malta2004Valletta5
Polonya2004Varşova54
Portekiz1986Lizbon24
Romanya2007Bükreş35
Slovakya2004Bratislava14
Slovenya2004Ljubljana7
Yunanistan1981Atina24
AB Ülkeleri Listesi

AB Güncel Genişleme Takvimi.

AB’nin genişleme takvimi Türkiye, Batı Balkanlar ve İzlanda’yı içermektedir. Türkiye’nin AB üyelik süreci uzun yıllardan beri devam etmektedir ve müzakerelerin daha da uzayacağı öngörülmüştür. AB, Batı Balkan ülkelerine sivil savaşın sonu ermesi durumunda birliğe dahil edilmeleri konusunda taahhüt vermiş ve bu bağlamda bu ülkelerden biri birliğe girmiş, biri birliğe kabul edilmiş, üçü müzakere sürecinde, biri adaylığa kabul edilmiş ve diğerleriylede katılım öncesi anlaşmaları yapılmıştır. Son olarak İzlanda, son yıllarda uygulanan ve aşırı avlanma ile ilgili hassas müzakereleri aşılabilirse Avrupa Ekonomik Alanı üyeliğinden dolayı hızlı bir şekilde müzakereleri tamamlaması bekleniyor. Aynı zamanda İzlanda, Avrupa Birliği üyelik şartlarının pek çoğunu yerine getirmiş ve şimdiden AB’nin yasal düzenlemelerinin üçte ikisini uygulamaktadır.

Avrupa Birliği Aday Ülkeler.

 • Türkiye.
 • Karadağ.
 • Makedonya.
 • Sırbistan.
 • Arnavutluk.

Avrupa Birliği Marşı.

Avrupa Birliği Marşı

9 Mayıs Avrupa Günü.

9 Mayıs 1950 tarihinde Fransız Dışişleri Bakanı Robert Schuman, Avrupa’da barışçıl ilişkilerin kalıcı şekilde kurulması gerektiğinin zaruri olduğunu belirterek daha sistematik ve organize bir Avrupa kurmak gayesiyle bir kanun teklifi açıklamıştır. “Schuman Bildirisi” olarak da bilinen bu tasarı, bugün Avrupa Birliği olarak kabul ettiğimiz kurumun yapı taşı olarak görülmektedir.

1985 yılında Milan’da yapılan Zirve sonrasında 9 Mayıs’ın, “Avrupa Günü” olarak kutlanılması kararı alınmıştır.

Bu tarihten itibaren de her yıl 9 Mayıs Avrupa Günü, gerek üye ülkelerde gerekse aday ve potansiyel aday ülkelerde çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır.

Avrupa Birliği Amblemi.

Gök mavisi zemin üzerinde, oniki altın yıldız, Avrupa halklarının birliğini temsil edecek şekilde, bir daire oluşturur. Yıldızların sayısı değişmez. Oniki sayısı, mükemmelliğin ve bütünselliğin sembolüdür.

Amblem, mavi bir dikdörtgen bayrak biçiminde olup bu bayrağın uzun kenarı, kısa kenarından bir buçuk kat daha uzundur. Eşit aralıklarda duran oniki altın yıldız, görünmez bir daire oluşturur. Bu dairenin merkezi, dikdörtgenin köşegenlerinin kesiştiği noktadır. Dairenin yarıçapı, kısa kenarın uzunluğunun üçte birine eşittir. Yıldızlardan her biri beş köşedir. Bu köşeler, görünmez bir dairenin çevresi üzerinde yer alırlar. Bu görünmez dairenin yarıçapı ise, dikdörtgenin kısa kenarının uzunluğunun onsekizde birine eşittir. Bütün yıldızlar dik dururlar – yani, bir nokta dikey ve iki nokta, bayrak direğine dik açılarda düz bir çizgi üzerinde. Daire, yıldızların bir duvar saatinin üzerindeki sayılar gibi durmasını sağlayacak şekilde düzenlenmiştir. 

Avrupa Birliği Amblemi, Avrupa Birliği Bayrağı

Kaynak: tr.wikipedia.org