Kaynak

BAL ARICILIĞI.

Arıcılığın Tarihçesi.

Arıcılığın tarihçesi insanların mağara hayatı yaşadığı on binlerce yıl öncesine kadar gitmektedir. M.Ö. 7000 yıllarına ait mağaralara çizilen resimler, çok eski tarihlere ait arı fosilleri ve benzeri tarihi buluntular bu görüşü doğrulamaktadır. İlk insanlar doğal olarak ağaç kovukları ve kaya oyuklarına yuvalanan oğulları öldürerek ballarından yararlanmışlardır. Tarihi gelişim içinde taş devrinden itibaren; önce mantar ve ağaç kütükleri sonra da toprak ve kilden yapılmış kaplar kovan olarak kullanılmış ve zamanla bugün kullanılan kovanlar geliştirilmiştir. Gerçek arıcılık, insanların ağaç kovukları içinde yuvalanan arıları öldürmeden bir miktar bal almaları ve bir miktar balı da arılara bırakmaları ile başlamıştır. Arıların gen merkezlerinin Orta-Doğu ülkeleri olduğundan arıcılığın ortaya çıkması bu ülkelerde olmuştur. Bununla birlikte M.Ö. 1300 yıllarına ait olduğu sanılan ve Hititler devrinden kalma Boğazköy’deki taş yazıtlarda arılardan bahsedilmesi arıcılığın Anadolu’da da çok eski tarihlere dayandığını göstermektedir

Arıcılık Nasıl Yapılır?

Bal arısı yetiştiriciliği, balın kâr elde etmek için hasat edilebilmesi için arı yetiştirmeyi ve bakmayı içerir. Bu, bal arısı kolonilerinin veya kovanlarının korunmasını içerir. Son birkaç on yılda tarım endüstrisi bal arısı çiftçilerinin sayısında bir artış yaşadı. Bunun altında yatan neden, yapay tatlandırıcılara doğal ve sağlıklı alternatifler için artan tüketici talebi, balın toz şeker kamışı şekerine ve anti-inflamatuar özelliklerine göre yararları konusunda artan farkındalıktır. Bu makale, bal arıcılığı işine nasıl başlayacağınızı ana hatlarıyla açıklayacaktır.

Bal arıcılığı, çok sayıda insana gelir sağlayan kazançlı bir iştir, ancak bal arıcılığı işine girmeden önce yapmanız gereken bazı önemli şeyler vardır. Bal arısı yetiştirme projenizin büyüklüğüne, yani arı kovanlarınızın / kolonilerinizin sayısına karar vermelisiniz; bal arıcılığı işinin yeri ve hedef pazarınız. Bu seçimler, sahip olduğunuz sermaye miktarından ve hedef pazarınızın büyüklüğünden etkilenecektir.

Arıcılık Nasıl Başlanır?

Çok fazla sermayeniz yoksa, her zaman küçük başlayabilir ve bal arısı yetiştirme işinizi fazla mesai olarak büyütebilirsiniz. Ayrıca projeye başlamadan önce pazar araştırması yapmalısınız (Balı kime satacaksınız? Hangi fiyata?).

Bal Arıcılığı için Neye ihtiyacın Var?

Arıcılığın Aile Ekonomisindeki Yeri.

Arıcılık diğer tarımsal faaliyetlere göre daha az sermaye ile yapılabilen ve kısa sürede kazanç sağlayan bir faaliyettir. Arıcılık yapmak için kapalı bir alan yapımına veya arazi satın alınmasına gerek yoktur. İyi planlandığı veya diğer arıcılarla işbirliği yapıldığı takdirde ikinci bir meslek olarak boş zamanlarda bile yapılabilir. Ayrıca, aile fertlerinden herhangi birisinin kolaylıkla yapabileceği bir faaliyettir. Bu yönüyle, aile ekonomisi için asıl veya yan gelir kaynağı olmakta ve özellikle kırsal kesimde aile bütçesine önemli katkılar sağlamaktadır.

Bal_Ariciligi

ARI KOVANLARI VE EKIPMANLARI.

Arıların yaşayacağı yer olan arı kovanlarına ihtiyacınız olacak. Çeşitli arı yetiştiriciliği işlemleri için geliştirilmiş birçok farklı kovan vardır. Arı kovanlarının örnekleri arasında sabit tarak kovanları, üst çubuk kovanları, çerçeve kovanları, Kenya üst çubuk kovanı ve Langstroth kovanı bulunur. Arı kovanları genellikle dayanıklılık, esneklik ve rahatlık sağlayan ahşaptan yapılır. Ahşap muhafaza ayrıca koloninin kovan iç sıcaklığını ve nemini düzenleme etkinliğini de artırır. Kovan gövdelerini dışarıdan boyamanız ve beyazın veya güneşten doğrudan ısı yayma etkisine sahip başka herhangi bir rengin yerini alması tavsiye edilir. Ek olarak, boyalı konutlar daha uzun süre dayanma eğilimindedir, bu nedenle öneri. Bir bal arısı yetiştiriciliği işi için gerekli diğer ekipmanlar şunlardır: duman körüğü, kovan alet seti (arı fırçası, kovan açacağı ve paslanmaz çelik bıçak). Bal arıcılığı için gerekli koruyucu giysiler arasında arı kıyafeti / tulumları, baş örtüsü, arı eldivenleri bulunur. Gerekli işleme ekipmanı, bal arıcılığı işinin büyüklüğüne bağlıdır. Bal işleme ekipmanı arasında saklama kapları, santrifüj bal ve bal presi bulunur. Arı kovanlarının ve ekipmanın maliyetleri bal arıcılığı iş planına dahil edilmelidir. 

BAL ARISI YETİŞTİRİCİLİĞİ ARAZİSİ.

Arıcılıkta arıların tutulduğu arazi, arı kovanı veya arı bahçesi olarak adlandırılır. Arı kovanının yeri, bal arısı yetiştirme girişiminin başarısını belirlediği için bal arıcılığı işinde çok önemlidir. Nektar ve polen kaynakları arı kovanlarına yakın olmalıdır. Bunun nedeni, polenin kuluçka yetiştiriciliğinde, bal üretiminde önemli bir rol oynaması ve nektarın arılar için temel bir enerji kaynağı oluşturmasıdır. Arılar çeşitli yerlerde tutulabilir; en önemlisi, iyi bal çıktısı elde etmek için büyük çiçek kaynakları konsantrasyonlarının yanı sıra kalabalık kolonilere ihtiyaç vardır. Doğal nektar ve polen kaynağı çiçekli ağaçlar ve bitkilerdir.

Tüm hayvan türlerine benzer şekilde, arılar suya ihtiyaç duyar, bu nedenle arı kovanında su bulunmalıdır. Bu nedenle tatlı su kaynağı olan bir yer seçmeniz tavsiye edilir. Bir bal arısı çiftliği işi için arazi seçerken dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli nokta da arıların genellikle bol güneş ışığı alan açık bir alanı tercih etmeleridir. Gölgeli yerler işçilerin uçuşunu, kraliçeyi bulmayı ve hücrelerin içinde yumurtaları görmeyi engeller. Arılar genellikle sinir bozucu ve kötü konumlandırılmış bölgelerde idare edilmesi zor olma eğilimindedir. Bu nedenle, gün boyu maksimum güneş ışığı alan ideal bir yer seçilmelidir. Ayrıca bal arıcılığı işinin başarılı olabilmesi için toprağın üstün hava drenajı ile kuru olması gerekmektedir. Rüzgarlı alanlardan kaçınılmalıdır; aynı durum, su baskını potansiyeli olan açık tepeler veya nehir kıyıları için de geçerlidir.Bal arısı yetiştirme iş planınız, araziyi satın alma veya kiralama maliyetini hesaba katmalıdır.

BAL ARISI KOLONİSİ.

Bal arısı yetiştirme işinin tamamı bal arısı kolonisine odaklanmıştır. Bal arıları koloniler halinde yaşar. Her kolonide yaklaşık 10.000 ila 60.000 arı bulunacaktır. Bal arısı kolonisi üç tür arıdan oluşur. Bir arı kolonisi bir kraliçe (doğurgan dişi), birkaç yüz erkek arılar (erkek) ve binlerce işçiden (kısır dişiler) oluşur.  Bir bal arısı kolonisi tek bir kraliçeden oluşur. Kraliçenin rolü yumurta bırakmaktır. Ana arılar, işçi arılarla aynı yumurtalardan büyütülür, ancak daha fazla üretkenlik için daha fazla yiyecek verilir. Günde yaklaşık 2500-3000, ilk yıl içinde en fazla yumurtayı bırakır. İşçi olarak anılan arılar, koloni içinde farklı işlemler gerçekleştirirler. Nektar ve polen toplarlar, bal ve balmumu yaparlar, kraliçeyi beslerler, yumurtaya yönelirler, peteği yapar ve onarırlar. Ayrıca koloni içindeki sıcaklığı temizlemek ve kontrol etmekten de sorumludurlar. Erkek arılara erkek arı denir ve bunların tek amacı kraliçe ile çiftleşmektir. Yani her kovan bir arı kolonisinden oluşacaktır. Böylece, bal arıcılığı işinizin büyüklüğü sahip olduğunuz arı kovanı / arı kolonilerinin sayısına göre belirlenecektir.

ARICILIK TA YEM VE BESLENME.

Yem ve beslenme, arı yetiştiriciliği işinin başarısı için önemli bir unsurdur. Tüm hayvan türlerine benzer şekilde, bal arıları da hayatta kalmak ve üremek için gerekli besinlere ihtiyaç duyar. Bunlar arasında karbonhidratlar (nektar veya baldaki şekerler), amino asitler (polenden gelen protein), lipitler (yağ asitleri, steroller), vitaminler, mineraller (tuzlar) ve su bulunur. Arılar besin maddelerini çoğunlukla polen ve baldan alırlar. Arıların düzenli beslenmesine gerek yoktur, çiçekler olduğu sürece arılar kendi kendilerini beslerler. Bununla birlikte, ek yem bazen gereklidir ve şeker kamışı veya pancar şekeri ve izomerleştirilmiş mısır şurubu şeklinde olabilir. Arılar, hayatta kalmak ve üretkenliği sağlamak için bir dizi madde toplar:

  • nektar – bala dönüştürülür ve balmumu hücrelerinde saklanır
  • polen – diyetin protein, amino asit, yağ, vitamin ve mineral gereksinimlerinin çoğunu sağlar
  • su – kovanın sıcaklığını ve nemini korumak ve depolanan balın seyreltilmesi için
  • propolis – kovandaki çatlak ve yarıkların kapatılmasında kullanılan doğal olarak oluşan yapıştırıcı benzeri madde

Arıcılık İş Gücü.

İhtiyaç duyulan çalışan sayısı arı yetiştiriciliği işinin büyüklüğüne bağlıdır. Arı kovanı yönetiminden, arıların beslenmesinden, arı kovanının izlenmesinden, balın toplanmasından ve paketlenmesinden sorumlu olacak arıcılara ihtiyacınız olacak. Bal arıcılığı çiftçiliği iş planı, tüm çalışanlarınıza ödeme yapma maliyetlerini karşılamalıdır.

BAL ARICILIĞI İÇİN GEREKLİ SERMAYESİ.

Miktar, bal arıcılık operasyonlarının ölçeğine bağlıdır. Bal arısı yetiştirme işinize başlamak için sermaye olarak kullanmak üzere bankadan kredi veya yatırımcılardan finansman alabilirsiniz. Yatırımcılardan sermaye ve bankadan kredi almayı planlıyorsanız, iyi bir arıcılık iş planına ihtiyacınız vardır. Yatırımcılara ve banka kredisine erişiminiz yoksa, kişisel birikimlerinizi kullanabilir, küçük başlayabilir ve işinizi fazla mesai büyütebilirsiniz. Bal arısı yetiştiriciliği kârlıdır, bu nedenle elde ettiğiniz kârı yeniden yatırırsanız, hızla büyüyebilirsiniz. Borç almayı planlamıyor olsanız bile, işi başlatma ve işletme konusunda size rehberlik edecek bir bal arısı çiftliği iş planı almalısınız. Arıcılık işine girmeden önce bir bal arıcılığı çiftliği iş planına sahip olmanız çok önemlidir.

Balın Pazarlanması.

Arıcılık işinin son ürünü baldır. Arılar, çiçeklerden topladıkları nektardan bal oluştururlar. Yani hasat zamanı arıcılar arı kovanlarından balı toplayacak. Bal, insanlar için mükemmel, stabil bir tatlandırıcı ve enerji kaynağıdır. Bu nedenle genellikle doğal haliyle satılır. Aynı zamanda şekerleme ve kozmetik endüstrisinde de önemli bir bileşendir. Arıcılığın bir başka değerli yan ürünü balmumudur. Arılardan elde edilen balmumu banyo sabunu, ayakkabı cilası ve mum gibi ürünlerin yapımında kullanılır. Bal pazarı çok büyük, potansiyel müşteriler arasında bireyler, süpermarketler, toptancılar, restoranlar ve kuruluşlar bulunuyor. Bal arıcılığı iş planı, açıkça işletme için uygun bir pazarlama stratejisi içermelidir.

Kaynak: STARTUPBIZ GLOBAL.

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı