Kaynak

Bilgi Edinme Hakkı Ne demek?

Bilgi edinme hakkı, Kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının faaliyetlerinde, demokratik ve şeffaf yönetimin gereği olan eşitlik, tarafsızlık ve açıklık ilkelerine uygun olarak kişilerin bilgi edinme hakkını kullanmalarına ilişkin esas ve usulleri ifade etmektedir.

Bilgi Edinme Başvurusu.

24 Nisan 2004 tarihinde yürürlüğe giren 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu başvuru usulü ve istenebilecek bilgi ve belgelerin niteliği şu şekildedir.

Bilgi Edinme Özgürlüğü Başvurusu Usulü.

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu çerçevesindeki başvurular kamu kurumlarına dört şekilde yapılabilir.

 • Yönetmelik ekinde yayımlanan örnek dilekçe
 • Okunaklı ve anlaşılır şekilde yazılmış (daktilo veya bilgisayar çıktısı olması zorunlu değildir) bir dilekçe
 • Elektronik Posta
 • Faks

Başvuruda bulunacak kişilerin dilekçesi nasıl olmalıdır?

Bilgi edinme başvurusunda başvuru sahibi gerçek kişi ise,

 • Başvuru sahibinin adı ve soyadı.
 • İmzası.
 • Oturma yeri veya iş adresini.

Başvuru sahibi tüzel kişi ise.

 • Tüzel kişinin unvanı.
 • Adresi.
 • Yetkili kişinin imzasını.
 • Yetki belgesini içeren, dilekçe ile istenen bilgi veya belgenin bulunduğu kurum veya kuruluşa yapılır. Dilekçede, istenen bilgi veya belgeler açıkça belirtilir.

Bilgi veya belgeye erişimin kısa sürede sağlanabilmesi amacıyla, istenen bilgi veya belgenin konusu, varsa tarihi, sayısı ve kurum veya kuruluşun hangi biriminden istendiği ve ihtiyaç duyulan diğer hususlar dilekçede belirtilir.

Elektronik Ortamda yapılacak başvurular:

Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular, kurumun sayfasında yayınlanan ilgili dilekçelerin doldurulması suretiyle, başvuru sahibinin adı soyadı, oturma yeri, T.C. kimlik numarasını belirterek yapılır.

İstenecek bilgi veya belgelerin niteliği:

Bilgi Edinme Başvurusu, başvurulan kurum ve kuruluşların ellerinde bulunan veya bulunması gereken belgelere ilişkin olmalıdır. Ancak dilekçeyle istenen bilgi veya belgelerin kurum ve kuruluşların kayıtlarında olup olmadığının, bilgi ve belgelere erişim sağlanması işleminin, kurum veya kuruluşun günlük çalışmalarını aksatmaması ve kuruma makul olmayan bir yük getirmemesi esastır.

Yayınlanmış veya kamuya açıklanmış bilgi ve belgeler:

Kurum ve kuruluşlarca yayınlanmış veya yayın, broşür, ilan ve benzeri yollarla kamuya açıklanmış bilgi ve belgeler, bilgi edinme başvurularına konu olamaz.

Bilgi ve belgeleri yayımlama yasağı:

Yönetmeliğe göre, Basın organları, Kanun ve yönetmelikte belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde erişilen bilgi ve belgeleri ticari amaçla çoğaltamaz, kullanamaz. Bilgi ve belgeyi sağlayan kurum ve kuruluştan izin alınmaksızın yayımlayamaz.

Başvuruların kabulü, değerlendirilmesi ve işleme konulması:

Başvuru dilekçelerinin kabul edilmesi için mutlaka kanuna uygun olarak başvuru yapılması esastır. Dilekçenin eksiksiz doldurulması amacıyla kurum ve kuruluşlarda bilgi edinme yetkilisinden yardım istenir. Elektronik ortamda yapılacak başvurularda ise T.C kimlik numarası kontrolü yapılıp doğrulandıktan sonra, dilekçe işleme konulur.

Başvuru sahiplerine yardım:

Bilgi Edinme biriminde görevli yetkililer, başvuruda bulunan kişiye sahip oldukları hakları kullanabilmeleri konusunda yardımcı olmakla ve yol göstermekle yükümlüdür.

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı