Eğitim

Distilasyon (Damıtma-Destilasyon) nedir?

Distilasyon Nedir?

Distilasyon: iki veya daha fazla madde içeren bir karışımın ısıtılarak, buhar ve sıvı faz oluşturmak suretiyle kaynama sıcaklıkları farklı olan maddeleri birbirinden ayırmayı sağlayan işlemdir. Bu işlemin gerçekleşebilmesi için en az iki farklı bileşik maddenin meydana getirmiş olduğu bir karışım gerekir. Distilasyon bileşenlerinin uçucu olmak zorunda olduğu, yüksek oranlarda ayırmaya izin veren bir çeşit ayırma prosesidir.

Destilasyonun gerçekleştirilebilmesi için temel kural, denge durumuna erişmiş buhar-sıvı sisteminde, buhar fazın sıvı fazdan farklı bileşime sahip olmasıdır. Buhar ve sıvı faz bileşimleri aynı olursa, distilasyonda yeterli bir ayırma gerçekleşmez. Özellikle organik bileşiklerin saflaştırılması ve ayrılmasında en çok destilasyon yöntemi kullanılır. Kaynama noktasına ulaşan bir madde daha fazla ısıtıldığında madde gaz hale geçer. Distilasyon işlemi yapabilmek için karışımın ısısı artırılır. Damıtma işleminin sağlanabilmesi için karışım içerisinde bulunan maddelerden kaynama noktası düşük olanın gaz hale geçmesi sağlanır. Isıtma ile elde edilen gaz halindeki madde soğutulmuş düzenekten geçerken yoğuşma sonucunda sıvı hale geçer. Böylece kaynama sıcaklıkları farklı olan maddeler birbirinden ısı yardımı ile ayrılır.

Distilasyon (Damıtma) Nerelerde Kullanılır

• Sanayide petrol veya kömür katranı gibi maddelerin ayrıştırılmasında kullanılmaktadır.
• Damıtma yoluyla elde edilen alkollü içkilerde özellikle metil alkol oranının düşürülmesi, doğru damıtma yönteminin uygulanmasıyla mümkün olmaktadır.
• Güncel olarak deniz suyunun tuzdan ayırılıp içme suyu elde edilmesinde kullanılmaktadır.
• Roketlerin hareketini sağlayan ve gerçekleştiren sıvı oksijen, damıtma yöntemi ile elde edilir.
• Kimya sanayisinde ve çözücü gerektiren sanayilerde kullanılır.

Kaynak: Wikipedia, ankara.edu.tr, omu.edu.tr