Kaynak

ERP nedir?

ERP nedir?

ERP programı, (Enterprise Resource Planning) kısaltmasıdır ve kurumsal kaynak planlama anlamına gelir. Bir firmanın muhasebe, satın alma, proje yönetimi, tedarik zinciri, operasyon, raporlama, imalat ve insan kaynakları etkinliklerini yazılım ile verimli bir şekilde kullanabilmesini mümkün kılan, çeşitli veri girişi yöntemlerinden gelen dataları yöneten ve entegre eden iş yönetim yazılımıdır. Genel anlamda ifade etmek gerekirse ERP, işletmelerin ürünleri veya hizmetleri üretebilmeleri için gerek duydukları iş gücünü, makineleri, malzemeleri verimli bir şekilde kullanabilmesini mümkün kılan bir sistemdir.

ERP sistemleri, bir bütün oluşturarak çok sayıda iş sürecini tanımlar ve bu iş süreçleri arasında veri akışı sağlar. ERP ile işletmenin finansal, tedarik zinciri, operasyon, raporlama, imalat, insan kaynakları ve kurumsal performans yönetimi etkinliklerini tek bir pencereden görebilir ve kontrol edebilirsiniz. Çoğu kurum muhasebe ve operasyon sistemine sahip olsa da bu yazılımlar gündelik süreçlerin ötesine geçemez ve gelecekte kurumun büyümesine yardımcı olamaz. Modern ERP yazılımını farklı kılan şey, tüm bu farklı süreçleri iş birliği yapacak şekilde bir araya getirerek tek ve akıcı bir sistem oluşturmasıdır. Güncel ERP çözümleri kurumdaki birimlerin birimleriyle kolayca iş birliği yapabilmelerine de sağlamaktadır. ERP kurumlar ve gereksinimleri büyüdükçe sistemler de büyüyebilmelidir. ERP yazılımı kullanmaya başlandığında o kurum için enerji gibi vazgeçilmez olacaktır.

Kurumsal kaynak planlama nedir?

Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP), işletmenin tüm kaynaklarını birleştirip verimli olarak kullanılması için tasarlanmış sistemlere denir. Geçmişte kurumların muhasebe, finans veya İK yazılımları oluyordu, ancak sahip oldukları yazılım sistemleri genellikle birbirinden bağımsız çalışıp diğer sistemlerle iletişim kuramıyor ve birlikte çalışamıyordu. Günümüzde ERP sistemleri çok daha geniş bir alanda kullanılmaktadır.

crm yazılımı nedir
CRM yazılımı nedir

CRM Nedir?

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı