Görsel

En Zengin 20 Ülke 2015.

Nominal GSYİH’ye göre en zengin 25 ülke.

Toplam servet miktarlarıyla ilgili olarak (yani, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla veya nominal GSYİH miktarı), nasıl dağıtıldığına bakılmaksızın, ülkenin büyüklüğü ve nüfusu ve nüfusun refah düzeyi ile ilgili olarak Uluslararası Para Fonu, 2016 boyunca en zengin 20 ülkenin aşağıdakiler olduğunu (değerler ABD doları veya ABD doları olarak kaydedildi).

1. Amerika Birleşik Devletleri GSYİH.

Dünyanın en büyük gücü olarak kabul edilen Amerika Birleşik Devletleri’nin 18.561.934 milyon dolarlık GSYİH’si var .

Ancak buranın büyük eşitsizliklerin olduğu bir ülke olduğu da doğru. Detroit gibi iç alanlarda, yoksulluk ortalığı kasıp kavuruyor.

2. Çin GSYİH.

Muazzam ekonomik potansiyeli nedeniyle uyuyan kaplan olarak da bilinen Çin, 11.391.619 milyon dolarlık GSYİH ile ikinci sırada .

3. Japonya GSYİH.

Yükselen güneşin ülkesi GSYİH’ya göre servet açısından  yaklaşık 4.730.300 milyon dolar ile üçüncü sırada yer alıyor .

4. Almanya GSYİH.

Avrupa’nın ana ekonomik motorlarından biri olan Almanya, 3.494.898 milyon dolarlık GSYİH’ye sahip ve bu da onu sıralamada dördüncü sıraya yerleştirdi.

5. Birleşik Krallık GSYİH.

Birleşik Krallık 2.649.893 milyon dolar ile beşinci sırada yer alıyor . Öte yandan Avrupa Birliği’nden çıkışla bu durum değişebilir.

6. Fransa GSYİH.

Galya ülkesi, 2.499.284 milyon dolar gayri safi yurtiçi hasılaya sahip olup , bu anlamda dünyanın en zengin altıncı ülkesidir. 

7. Hindistan GSYİH.

En yüksek ekonomik büyüme oranına sahip güçlerden biri olan  Hindistan’ın GSYİH’si 2016’da 2.250.987 milyon dolara ulaşarak bugün yedinci en zengin güç oldu. Ekonomik büyümesine karşı oynayan unsurlar, çevresel krizler ve Pakistan ve gerillalarla silahlı çatışmalardır.

8. İtalya GSYİH.

Krizin etkilerine rağmen, İtalya GSYİH’ya göre refah düzeyi bakımından 1.852.499 milyon dolar civarında sekizinci sırada yer alıyor . Bu ülkenin, en zengin ilk bölge olan kuzey ve güney arasında belirgin bir eşitsizlik arzettiği dikkate alınmalıdır.

9. Brezilya GSYİH.

Bu güzel ülke,  1.769.601 milyon dolarlık GSYİH ile servet bakımından dokuzuncu sıradadır . Ancak hem favela mahallelerinde hem de kasabalarda asgari kabul edilen kamu hizmetlerinden tamamen izole edilmiş alanlar ve büyük miktarda yoksulluk da var.

10. Kanada GSYİH.

1.532.343 milyon dolarlık GSYİH, Kanada’yı bu listenin onuncu sırasına yerleştiren şeydir. Ek olarak, mükemmel kamu hizmetlerine sahiptir.

11. Güney Kore GSYİH.

Kuzey Kore ile ilgili karmaşık durumuna rağmen 2016 yılında Güney Kore,  Uluslararası Para Fonu’na göre 1.404.383 milyon dolar ile dünyanın en zengin on birinci ülkesiydi . Olumsuz noktalar olarak, iş kültüründe var olan ve birçok insanı intihara götüren aşırı rekabetçiliğe işaret etmeliyiz.

12. Rusya GSYİH.

Büyük süper güçlerden bir diğeri olan Rusya,  1.267.754 milyon dolarlık GSYİH ile on ikinci sırada . Bununla birlikte, zenginlik bazı büyük şehirlerde, özellikle Moskova’da yoğunlaşmıştır.

13. Avustralya GSYİH.

2016 yılında Avustralya, kasasında 1.256.640 milyon dolar ile GSYİH açısından on üçüncü sırada yer aldı.

14. İspanya GSYİH.

Ekonomik krizin etkilerine ve siyasi dengesizliğe rağmen ülkemiz,  1.252.163 milyon dolar ile GSYİH açısından on dördüncü sırada yer almaktadır .

15. Meksika GSYİH.

Meksika ülkesi 1.063.606 milyon dolarlık GSYİH ile on beşinci sıradadır .

16. Endonezya GSYİH.

940.953 milyon dolar GSYİH ile Endonezya 16. sırada yer almaktadır.

17. Hollanda GSYİH.

Hollanda, 769,93 milyar dolarlık GSYİH’ya sahip ve Uluslararası Para Fonu’na göre en zengin on yedinci ülke oldu.

18. Türkiye GSYİH.

Türkiye,  735.716 milyon dolar ile 2016’nın en zengin on sekizinci ülkesi oldu.

19. İsviçre GSYİH.

İsviçre, 662.483 milyon dolarlık bir GSYİH’ya sahiptir ve dolaşımdaki para miktarı on dokuzuncu sırada yer almaktadır.

20. Suudi Arabistan GSYİH.

Suudi Arabistan 2016’da  637.785 milyon dolarlık GSYİH kaydetti ve bu sıralamada yirminci sırada yer alıyor.

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı