Görsel

Kişi Başı Milli Gelir GSYH

Yıllara Göre Milli Gelir Görseli

Milli Gelir nedir?

  • Milli Gelir, Bir ülkenin ekonomik gücünü gösterir.
  • Kişi Başına Düşen Milli Gelir, Ülke yurttaşlarının yıllık ortalama gelir seviyesini gösterir ( Refah seviyesi – mal ve hizmet alım gücü)

Milli Gelir Tanımı: Bir ekonomide bilimsel anlamda milli gelir (GSYİH) bir ülkede belli bir dönemde üretilen mal ve hizmetlerin toplam net parasal değeridir.

Türkiye Milli Gelir 2019 GSYİH

Milli Gelir YILLARGSYH (TL)GSYH ($)
2001 Türkiye Milli Gelir 3.7663.084
2002 Türkiye Milli Gelir5.4453.581
2003 Türkiye Milli Gelir7.0074.698
2004 Kişi başı düşen milli gelir 8.5365.961
2005 Kişi başı düşen milli gelir 9.8447.304
2006 Kişi başı düşen milli gelir 11.3897.906
2007 Kişi başı düşen milli gelir 12.5509.656
2008 Kişi başı düşen milli gelir 14.00110.931
2009 Kişi başı düşen milli gelir 13.8708.980
2010 Şahsi milli gelir 15.86010.560
2011 Şahsi milli gelir 18.78811.205
2012 Şahsi milli gelir 20.88011.588
2013 Şahsi milli gelir 23.76612.480
2014 Şahsi milli gelir 26.48912.112
2015 Türkiye Milli Gelir 29.89911.019
2016 Türkiye Milli Gelir 32.90410.883
2017 Türkiye Milli Gelir 38.66010.597
2018 Türkiye Milli Gelir 45.4639.632
2019 Türkiye Milli Gelir 51.8349.127
turkey national income
Dünyanın en zengin 25 ülkesi. ülkelerin Milli Gelirleri GSYH

Dünya’nın En Zengin 25 Ülkesi

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla

Nominal GSYİH; nihai mal ve hizmetlerin piyasa değeri üretildiği yıldaki piyasa fiyatına (cari fiyat) göre hesaplanıyorsa nominal GSYİH söz konusudur

Reel GSYİH; nihai mal ve hizmetlerin piyasa değeri belirli bir yılın fiyatlarına (sabit fiyat) göre hesaplanıyorsa reel GSYİH söz konusudur. Reel GSYİH, Nominal GSYİH’nın enflasyondan arındırılmış halidir.

MİLLİ GELİRİN HESAPLANMASINDA KULLANILAN YÖNTEMLER

  • ÜRETİM YÖNÜNDEN HESAPLAMA
  • GELİR YÖNÜNDEN HESAPLAMA
  • HARCAMALAR YÖNÜNDEN HESAPLAMA

Ülkenin Kişi başına milli gelirleri GSYİH

Kaynak: T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, tuik.gov.tr/tr/