Hicri Takvim 2021

Hicrî takvim Ay’ın hareketlerine göre zamanı hesaplayan ve 622 milâdi yılında, Server-i Ser Efendimiz (s.a.s.)’in Medîne’ye hicretini târihin başlangıcı olarak kabul eden takvimdir.