Kaynak

işsizlik maaşı hesaplama

İşsizlik Maaşı (işsizlik ödeneği) Nedir?

İşsizlik Maaş hesaplama Çalışılan süre içinde işsizlik sigortası kesintisi yapılan Sigortalı işsizlere 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununda belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için işsizlik sigortası kesintisi süresi ve miktarı kadar yapılan aylık ödemedir.

İşsizlik Ödeneğinden Yararlanma Şartları

  • Çalışanın kendi isteği ve kusuru dışında işsiz kalması,
  • İşinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
  • Son üç yıl içinde en az 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olmalı,
  • İşsiz kalındıktan sonra 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen veya elektronik ortamda başvurmalı,

Ne kadar süre işsizlik maaş alınır

Son 3 yıl işsizlik sigorta primlerini kanunda yer alan gün aralıklarında ödemiş ve diğer şartları taşınması kaydıyla,

  • 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün, işsizlik maaş verilir.
  • 900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün, işsizlik maaşı verilir.
  • 1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün, işsizlik maaşı verilir.

İşsizlik Sigortası Hak Kazananlara Sunulan diğer haklar.

İşsizlik Ödeneği, Genel Sağlık Sigortası Primleri, Yeni bir iş bulma ve Meslek edindirme eğitimleri.

İşsizlik Ödeneği Miktarı

Günlük işsizlik ödeneği, sigortalının son dört aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının %40’ı olarak hesaplanmaktadır. Bu şekilde hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçememektedir. İşsizlik ödeneği damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

İşsizlik Maaş ne kadar sigortası ödeneği hesaplama başvuru şartları iş arayan

2019 YILI İÇİN AYLIK İŞSİZLİK MAAŞ HESABI

  Son 4 Aylık Prime Esas Kazançların Aylık Ortalaması Hesaplanan İşsizlik Ödeneği Miktarı Binde 7,59 Damga Vergisi Kesintisi Ödenecek İşsizlik Ödeneği Miktarı
Son 4 Ay Asgari Ücretle Çalışan 2.558,40 1.023,36 7,77 1.015,59
Son 4 Ay 3.500 TL ile Çalışan 3.500,00 1.400,00 10,63 1.389,37
Son 4 Ay 6.000 TL ile Çalışan 6.000,00 2.046,72 (*) 15,53 2.031,19
MAAŞ HESABI

(*) Hesaplanan işsizlik ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının %80’ini geçemeyeceği için işsize ödenecek aylık işsizlik ödeneği bu şekilde hesaplanmıştır. 2019 yılında brüt asgari ücret 2.558,40 TL’dir.

İşsizlik Ödeneğinden Yapılan Kesintiler

İşsizlik ödeneği damga vergisi (Hesaplamalarda 2013 yılı ve sonrası için damga vergisi oranı %0,759, önceki yıllar içinse %0,66 olarak uygulanmaktadır.) hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi değildir, nafaka borçları dışında haciz ve başkasına devredilemez.

Sağlık Hizmetinden Yararlanma

İşsizlik ödeneği alanlar genel sağlık sigortası kapsamında olup, işsizlik ödeneği ödenen günler için, ilgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri İşsizlik Sigortası Fonundan yatırılmaktadır. Ödenek alanların bakmakla yükümlü olduğu kişiler de genel sağlık sigortalısı kapsamında sağlık hizmetlerinden yararlanabilmektedir.

İlgililer adına sadece genel sağlık sigortası primleri yatırıldığı için ödenek alınan süre emeklilik yönünden dikkate alınmamaktadır.

Kaynak: Türkiye İş Kurumu, Turkiye.gov.tr

İlgili Makaleler

Göz Atın
Kapalı