KaynakNe Demek

Karışım Nedir?

Karışım Anlamı.

Karışım, Doğada ve Kimyada, her madde kendi kimyasal kimliğini koruyacak şekilde iki veya daha fazla madde birleştirildiğinde bir karışım oluşur . Bileşenler arasındaki kimyasal bağlar ne kırılır ne de yenisi oluşur. Bileşenlerin kimyasal özellikleri değişmese de, bir karışımın kaynama noktası ve erime noktası gibi yeni fiziksel özellikler gösterebileceğini unutmayın . Örneğin, alkol ve su karıştırılarak daha yüksek bir kaynama noktasına ve düşük erime noktası olan bir karışım elde edillir, Alkol donma noktası düşüktür buna karşın sudan daha yüksek bir kaynama noktası vardır.

Karışımlar hakkında özet;

Bir karışımdaki her bir kimyasal kimliğini koruyacak şekilde iki veya daha fazla maddenin birleştirilmesinin sonucu olarak tanımlanır. Başka bir deyişle, bir karışımın bileşenleri arasında kimyasal bir reaksiyon meydana gelmez.

Örnekler arasında tuz ve kum, şeker ve su kombinasyonları bulunur.

Karışımlar, ne kadar üniform olduklarına ve bileşenlerin birbirine göre parçacık boyutuna göre sınıflandırılır.

Homojen karışımlar, hacimleri boyunca düzgün bir bileşime ve faza sahiptir, heterojen karışımlar düzgün görünmez ve farklı fazlardan (örn., Sıvı ve gaz) oluşabilir. Karışımlar Distilasyon yöntemi ile bileşenlerine ayrılır.

Karışım örnekleri.

Un ve şeker bir karışım oluşturmak üzere birleştirilebilir.

Şeker ve su bir karışım oluşturur.

Mermerler ve tuz bir karışım oluşturmak üzere birleştirilebilir.

Duman bir karışımdır (Katı parçacıklar ve gazların).

Karışım Olmayan Örnekler.

İki kimyasalı bir araya getirdiğiniz için, her zaman bir karışım elde edeceğinizi beklemeyin! Kimyasal bir reaksiyon meydana gelirse, bu maddenin kimliği değişir. Bu artık bir karışım değil. Sirke ve karbonatın birleştirilmesi. Bir asit ve bir bazın birleştirilmesi de bir karışım üretmez.