Sağlık

Meningokok Menenjit nedir?

Meningokok Menenjit nedir?

Meningokok olarak da bilinen Neisseria Meningitidis adlı bakterinin neden olduğu ciddi bir hastalıktır. Menenjit (beyin ve omurilik zarlarının enfeksiyonu) ve kan enfeksiyonlarına yol açabilir. Meningokok hastalığı sağlıklı olan insanlarda bile sıklıkla aniden, uyarı vermeden ortaya çıkar. Neisseria Meningitidis’in en az 12 adet “Serogrup” olarak adlandırılan tipi vardır.

Bulaşma:

Meningokok hastalığı, Neisseria Meningitidis nazofarenksin (geniz, üst yutak) mukozal yüzeylerinde yerleşir, solunum yoluyla ve tükürük gibi boğaz salgılarıyla kişiden kişiye yakın temas (öksürme veya öpüşme) veya özellikle aynı hanede yaşayan insanlar arasında uzun süreli temas yoluyla yayılabilir.

Herkes Meningokok hastalığına yakalanabilir, ancak aşağıda belirtilen belirli gruplarda risk artmıştır:

  • Bir yaşından küçük bebekler.
  • 16-23 yaşları arasındaki ergenler ve genç erişkinler.
  • Bağışıklık sistemini etkileyen belirli tıbbi durumu olanlar.
  • Toplumlarında bir salgın olması nedeniyle risk altındaki insanlar.
  • Rutin olarak N. Meningitidis izolatlarıyla çalışan mikrobiyologlar.

Meningokok Menenjit Belirtileri:

Enfekte olan birçok kişide hastalık belirtileri gelişmez. Bu kişiler taşıyıcı olarak diğer insanlar için enfeksiyon kaynağı haline gelirler. Ciddi hastalık tablosu gelişen insanlarda en sık görülen menenjittir. Meningokok menenjiti olan bir hastada Meninksler olarak bilinen, beyni ve omuriliği saran koruyucu zarlar enfekte olur ve şişer. Semptomlar aniden başlayan ateş, baş ağrısı ve ense sertliği şeklindedir.

Diğer belirtiler şunlardır:

Bulantı.

Kusma.

Işıktan korkma (ışığa hassasiyet arttığından).

Bilinç durumunda değişiklik (konfüzyon).

Meningokok Menenjit Korunma:

Hasta bir kişi ile yakın temas durumunda acil proflaksi için doktora başvurulmalıdır.

Meningokok menenjitin ortaya çıktığı bilinen ülkelere giden yolcular için aşı gereklidir.

Meningokok hastalığı tedavi edildiğinde bile, her 100 enfeksiyonlu insanın 10-15’ini öldürür. Ayrıca hayatta kalan her 100 kişiden yaklaşık 10-20’sinde işitme kaybı, beyin hasarı, böbrek hasarı, uzuv kayıpları, sinir sistemi sorunları, cilt greftlerinden kaynaklanan ciddi yara izleri gibi sakatlıklar bırakır.

Kaynak: U.S. Department of Health & Human Services, medicalpark, acibadem.