Turizm

Diyarbakır İç Kale Müzesi.

Türkiye’de başka örneği bulunmayan Diyarbakır’ın ilk yerleşim alanı ve yönetim merkezi durumunda olan İç kale, Mezopotamya’nın bereketli toprakları üzerinde kurulmuş ve pek çok kavmin gelip geçtiği bir coğrafyadadır. Bu bölgede yaşamış olan kavimlerden Hurri-Mitanniler, Urartular, Persler, Romalılar, Selevkoslar, Partlar, Büyük Tigranlar, Araplar, Emeviler, Abbasiler, Şeyhoğulları, Mervaniler, İnaloğulları, Nisanoğulları, Selçuklular, Artuklular, Eyyübiler, İlhanlılar, Diyarbakır tarihine izler bırakmışlardır. 72 bin metrekarelik alana sahip, 20 burç ve 4 kapının yer aldığı İç kale, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restore edilerek buraya gelen yerli ve yabancı turistleri kendine hayran bırakmaktadır.

Diyarbakır Arkeoloji Müzesi envanterinde bulunan, İç Kale’deki tarihi binalarda Dünya standartları’ nda Arkeoloji Müzesi, Taş Eserler Müzesi, Kilise ve Cezaevi Binası tarihe ışık tutmaktadır.

diyarbakir-ic-kale-muzesi
Diyarbakır İç Kale Müzesi
diyarbakir-ic-kale-muzesi
Diyarbakır İç Kale Müzesi

Kaynak: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Google.